Foto: archiv sboru Lumír

Letošní Noc kostelů, která se uskuteční 10. června, zavane Lumír do Nosislavi, odkud pochází též někteří členové sboru. Tentokrát se zaměří na barokní hudbu Brixiánské doby. Inspirací k volbě repertoáru se stalo výročí 290 let od narození F. X. Brixiho.

Co na koncertu zazní:

  • František Xaver Brixi –⁠ Missa Dominicalis in C
  • Bohuslav Matěj Černohorský –⁠ Laudetur Jesus Christus
  • Šimon Brixi (otec F. X. Brixiho) –⁠ Magnificat

U varhan nahradí novopečenou maminku Petru Sedlákovou Lumíru také blízký Peter Loydl.

Sólisté:
S –⁠ Zuzana Černá
A –⁠ Iva Kružíková
T –⁠ Zdeněk Doležal
B –⁠ Jiří Procházka

Diriguje František Ostrý.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu fasády věže kostela sv. Jakuba staršího v Nosislavi.

10/6 | 20.00
Noc kostelů Nosislav –⁠ pěvecký sbor Lumír
Nosislav