Foto: archiv pořadatele

Smíšený pěvecký sbor Lumír z Brna navazuje na „předcovidovou“ tradici jarních koncertů s duchovním repertoárem. V Červeném kostele vystoupí ve čtvrtek 9. června od 19 hodin. Tentokrát se zaměří na barokní hudbu Brixiánské doby. Inspirací k volbě repertoáru se stalo výročí 290 let od narození F. X. Brixiho.

Co na koncertu zazní:

  • František Xaver Brixi – Missa Dominicalis in C
  • Bohuslav Matěj Černohorský – Laudetur Jesus Christus
  • Šimon Brixi (otec F. X. Brixiho) – Magnificat

U varhan nahradí novopečenou maminku Petru Sedlákovou Lumíru také blízký Peter Loydl.

Sólisté:
S – Zuzana Černá
A – Iva Kružíková
T – Zdeněk Doležal
B – Jiří Procházka

Diriguje František Ostrý.

9/6 | 19.00
Jarní koncert sboru Lumír v Červeném kostele
Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského, Brno