Název Hády pochází z německého „heide“, tedy planina. Na některých starých mapách naleznete značení Hadí kopec, jedná se však jen o počeštění německého názvu, hadi nehrají v příběhu lokality žádnou významnou roli. Foto: Pocket media/Ivo Dvořák

Na svazích kopce Hády v severovýchodní části Brna byste kdysi našli pastviny, vinice i ovocné sady. Vápenec na stavbu domů se tu v malém měřítku těžil již ve středověku, ve 20. století se však tvář jednoho z přírodovědecky nejpestřejších území jižní Moravy kvůli těžbě drasticky proměnila. Dnes sem chodíme na výlety a místní příroda chytá druhý dech. Vplujte s námi do historie i současnosti Hádů!  

Pojďte se s námi projít na Hády. Koukneme se k zarostlému pomníku, zastavíme se na pivo, prohlédneme si obrazce z kamení a zaskočíme i na nudapláž. Tam jsme museli být, pravda, s focením trochu opatrnější. Vydáte se po stopách naší fotoreportáže?  

Pivo a chráněné druhy. Procházku po kopci Hády jsme začali na jeho jihovýchodním svahu. Velká Klajdovka je jednak jméno zde se nacházející přírodní památky bohaté na chráněné rostliny i živočichy a jednak název hotelu a restaurace, kde si můžete dát jako tzv. startovní pivo jedenáctku (též zvanou Klajdovka), kterou pro restauraci vaří pivovar v Litovli.

Kudy létá signál. Dominantou hádeckého kopce je televizní vysílač vystavěný v letech 1963–1964, nová věž o výšce 50 metrů měla zajistit lepší přenos signálu mezi vysílači Kojál a Barvičova. Kvůli poloze v bezprostřední blízkosti vápencového lomu vyžadovala stavba vysílače zvláštní důraz na statiku a seismická měření.

Dnes by básník neviděl. Když jsme dorazili na „vyhlídku“ Šumbera, na které, jak připomíná zde stojící pomník, rád sedával a okolní krajinu pozoroval básník Stanislav Kostka Neumann, zjistili jsme, že bohatá vegetace výhled do krajiny lesů, vod a strání ztěžuje až znemožňuje. I tak se ale jedná o krásný kout Hádů.

Bez těžby. Bez oblečení. V Růženině lomu na jižním svahu se původně těžila břidlice, po zastavení prací v 60. letech zde díky objevenému pramenu vznikla mělká jezírka. Biotop nabízí unikátní ekosystém v okolní suché krajině. I přes oplocení (a díky dírám v něm) je tato část lomu oblíbenou lokalitou výletníků a nudistů.

Bude velodrom? Projekt nového krytého velodromu v Komárově město představilo již v roce 2018. Započetí stavby s plánovaným rozpočtem 890 milionů Kč nabralo zpoždění kvůli zpřísnění protipovodňové politiky státu, velodrom nedočkavě vyhlíží nejen brněnští dráhoví cyklisté, ale i Český svaz cyklistický, v republice totiž zatím není ani jedna krytá dráha, která by splňovala podmínky mezinárodních soutěží. Foto: Vizualizace: Arch.Design

Stará továrna vs. nová čtvrť. Zchátralá budova továrny Ergon z 80. let se tajemně tyčí z lesa pod Hády a sleduje kopec svými prázdnými okny. Neutěšený pohled má brzy zmizet – budova bude stržena a v lokalitě chce společnost Trikaya vystavět novou čtvrť Pod Hády s více než 400 byty, obchody, mateřskou školou a náměstím.

Peru? Brno. Moravská metropole má svou vlastní, o mnoho méně tajemnou planinu Nazca. Zatímco geoglyfy staré jihoamerické kultury fascinují nejasným způsobem vzniku i účelem, útvary z kamenů na vyprahlé plošině lomu Hády tvoří většinou vzkazy zamilovaných či různé více či méně slušné geometrické obrazce.

Pod Hády. Ze spodní části Hádů po návštěvě Růženina lomu a Lamacentra vyjdete na klesající ulici Hády. V její těsné blízkosti by měl v místech odkaliště popílku z tepláren v příštích letech vzniknout největší brněnský park pojmenovaný po letci RAF Richardu Hapalovi.

Na Poutníka a tvarůžkovou. Občerstvení Na Kamenné Horce je ideálním místem, kde ukončit svůj výlet po Hádech. A to nejen kvůli pivu, klobáse, tvarůžkové pomazánce a dalším klasickým hospodským pochoutkám, ale i kvůli nápadité úpravě maringotky ve výčep, přátelské atmosféře a hezkému výhledu na Brno.

Pivo a chráněné druhy. Procházku po kopci Hády jsme začali na jeho jihovýchodním svahu. Velká Klajdovka je jednak jméno zde se nacházející přírodní památky bohaté na chráněné rostliny i živočichy a jednak název hotelu a restaurace, kde si můžete dát jako tzv. startovní pivo jedenáctku (též zvanou Klajdovka), kterou pro restauraci vaří pivovar v Litovli.

Kudy létá signál. Dominantou hádeckého kopce je televizní vysílač vystavěný v letech 1963–1964, nová věž o výšce 50 metrů měla zajistit lepší přenos signálu mezi vysílači Kojál a Barvičova. Kvůli poloze v bezprostřední blízkosti vápencového lomu vyžadovala stavba vysílače zvláštní důraz na statiku a seismická měření.

Dnes by básník neviděl. Když jsme dorazili na „vyhlídku“ Šumbera, na které, jak připomíná zde stojící pomník, rád sedával a okolní krajinu pozoroval básník Stanislav Kostka Neumann, zjistili jsme, že bohatá vegetace výhled do krajiny lesů, vod a strání ztěžuje až znemožňuje. I tak se ale jedná o krásný kout Hádů.

Bez těžby. Bez oblečení. V Růženině lomu na jižním svahu se původně těžila břidlice, po zastavení prací v 60. letech zde díky objevenému pramenu vznikla mělká jezírka. Biotop nabízí unikátní ekosystém v okolní suché krajině. I přes oplocení (a díky dírám v něm) je tato část lomu oblíbenou lokalitou výletníků a nudistů.

Stará továrna vs. nová čtvrť. Zchátralá budova továrny Ergon z 80. let se tajemně tyčí z lesa pod Hády a sleduje kopec svými prázdnými okny. Neutěšený pohled má brzy zmizet – budova bude stržena a v lokalitě chce společnost Trikaya vystavět novou čtvrť Pod Hády s více než 400 byty, obchody, mateřskou školou a náměstím.

Peru? Brno. Moravská metropole má svou vlastní, o mnoho méně tajemnou planinu Nazca. Zatímco geoglyfy staré jihoamerické kultury fascinují nejasným způsobem vzniku i účelem, útvary z kamenů na vyprahlé plošině lomu Hády tvoří většinou vzkazy zamilovaných či různé více či méně slušné geometrické obrazce.

Pod Hády. Ze spodní části Hádů po návštěvě Růženina lomu a Lamacentra vyjdete na klesající ulici Hády. V její těsné blízkosti by měl v místech odkaliště popílku z tepláren v příštích letech vzniknout největší brněnský park pojmenovaný po letci RAF Richardu Hapalovi.

Na Poutníka a tvarůžkovou. Občerstvení Na Kamenné Horce je ideálním místem, kde ukončit svůj výlet po Hádech. A to nejen kvůli pivu, klobáse, tvarůžkové pomazánce a dalším klasickým hospodským pochoutkám, ale i kvůli nápadité úpravě maringotky ve výčep, přátelské atmosféře a hezkému výhledu na Brno.

Z lomu výletním místem

Po založení cementárny v Maloměřicích počátkem 20. století se z kopce dříve oblíbeného botaniky a biology (na Hádech bylo popsáno 22 nových druhů živočichů) stal spletenec několika lomů. Menší lomy Džungle a Růženin lom, spojené úzkokolejkami vedoucími štolou pod kopcem, byly uzavřeny v 60. letech, v té době však vznikl velký etážový lom, který uhryzl největší část úbočí kopce a napáchal na zdejší flóře a fauně největší škody. Naštěstí byla alespoň Hádecká planinka na vrcholu kopce od 50. let chráněna, později se stala součástí Moravského krasu. Těžba pokračovala až do roku 1997, po jejím ukončení existovalo několik scénářů, co se s lomem stane, včetně bytové zástavby či zasypání. V roce 2000 vznikl Pozemkový spolek Hády, který se zasazuje o postupnou rekultivaci prostoru a rozvoj podmínek pro druhovou pestrost zdejší flóry i fauny. Dnes na Hádech najdete hned několik chráněných území – kromě Hádecké planinky ještě přírodní památky Velká Klajdovka a Kavky – a mnoho unikátních druhů rostlin, živočichů i geologických zajímavostí. Na Hádech díky spolku taky můžete projít dvě naučné stezky, z nichž jedna vás provede osmi zastaveními s informačními tabulemi z horní části kopce až k Lamacentru s alpakami i dalšími zvířátky, do Růženina lomu s vápencovými jezírky a zase zpátky.   

Lom Džungle na jihovýchodním cípu Hádů v 50. letech minulého století. Úzkokolejné dráhy ústily na Kavky, kde jsou dodnes portály dvou zasypaných tunelů. Foto: PS Hády

Drama jako z telenovely

Hády se před čtyřmi lety staly také dějištěm na brněnské poměry velmi kuriózního zločinu. Úspěšného podnikatele v důchodovém věku na lom za účelem obchodní schůzky vylákal milenec jeho o 33 let mladší manželky. Tam se ho pokusil zavraždit. Strčil jej ze srázu, podnikatel se však zvládl zachytit. Zatímco visel nad propastí, útočník mu dle své pozdější výpovědi u soudu kopal písek do očí, aby jej donutil pustit se. Poté co si celé situace všimli kolemjdoucí, mladší muž utekl a přivolaná policie pomocí lana vyčerpaného napadeného zachránila. Po dopadení útočník tvrdil, že čin provedl z lásky a k vraždě ho kvůli dědictví navedla podnikatelova manželka, ta však veškerou vinu odmítala. Sám napadený svou manželku u soudu obhajoval, dával najevo, že jí stoprocentně důvěřuje, a snažil se očistit její jméno. U brněnského krajského soudu (kde mimochodem jako svědek události vypovídal Jiří Kajínek) dostali oba obvinění milenci v roce 2019 šestnáctiletý trest, olomoucký vrchní soud však rozsudek zrušil a napadený podnikatel loni zaplatil za svou ženu desetimilionovou kauci, aby ji dostal z vazby. Letos na jaře byla právě olomouckým soudem pro nedostatek přímých důkazů zproštěna obžaloby, samotnému pachateli byl pak zmírněn trest na 13 let. No, podle nás je to na film, co myslíte vy?

Filip Živný

editor KAM v Brně

Převzato z časopisu KAM v Brně → shop.pocketmedia.cz/predplatne

Staré Brno

Starák, Oltec, kdysi zřejmě osada u brodu přes řeku Svratku, později válkami několikrát zničené předměstí, nyní městská čtvrť s pomalu mizejícími pavlačovými domy, rušnou dopravou i pomalým životem. Co se dělo, děje a bude dít na Starém Brně?

Hlinky

Rozsáhlé středověké vinné sklepy i honosné vily z přelomu 19. a 20. století. Areál výstaviště i moderní tramvajové depo. Hlinky jsou průsečíkem zajímavé historie, hodnotné architektury a rušného života, jsou baštou vína, piva, místem plným kontrastů. Objevte s námi jejich minulost a současnost.

Červený kopec

V Brně je jen málo zajímavějších míst než Červený kopec. Během jednoho dne tady můžete zažít kulturu, adrenalinový sport, klid přírody, ruch bohémského světa i opuštěnost chátrající minulosti. Jste ve městě, nejste ve městě? Nezbývá než doufat, že si lokalita udrží svou unikátnost navzdory plánované výstavbě.

Hády

Na svazích kopce Hády v severovýchodní části Brna byste kdysi našli pastviny, vinice i ovocné sady. Vápenec na stavbu domů se tu v malém měřítku těžil již ve středověku, ve 20. století se však tvář jednoho z přírodovědecky nejpestřejších území jižní Moravy kvůli těžbě drasticky proměnila. Dnes sem chodíme na výlety a místní příroda chytá druhý dech. Vplujte s námi do historie i současnosti Hádů!

Šlápni na to, Brno!

Cyklistika tvoří v mnoha evropských městech významné procento celkové dopravy po centru a okolí. Ne tak v Brně. Větší využití kol k cestám do práce by přitom ulevilo nejen životnímu prostředí, ale také dopravním uzlům ucpaným častými kolonami. Kdy nám tedy přestane v tomto ohledu padat řetěz?