Emília Rigová během mezinárodního uměleckého sympozia Jaw Dikh! 2016 v polské Czarne Górze na setkání romských umělců, které pořádá polská romská umělkyně Małgorzata Mirga-Tas. Vedle Emílie Rigové jsou její digitální malby z cyklu Bári Raklóri, použité mj. ve videu Constant Metamorphosis z roku 2016. Foto: Muzeum romské kultury

„Jsme prostorem pro setkávání kultur. Otevíráme cesty ke kořenům romské identity. Uchováváme a zpřístupňujeme kulturu a historii Romů jako součást světového dědictví. Přispíváme k toleranci a vzájemnému porozumění. Pro dialog kultur, pro nás.“ Tak zní motto jedinečné instituce svého typu na světě.

Rok oslav

Muzeum romské kultury (MRK) slaví po celý letošní rok 30 let od svého založení. Výročí vzniku připadá na 7. dubna a program oslav bude tedy dál pokračovat až do dubna 2022. Letos na jaře avizovala oslavy ředitelka Jana Horváthová: „Čeká nás další velmi náročný rok, ale výročí, jehož oslavy nás v nepříznivé době covidu čekají, připomínají naši cestu od malé neziskové organizace až k velké paměťové instituci a fakt, že léta práce mají smysl. Věřím, že se budeme na akcích muzea v dohledné době opět potkávat a velmi se na to těším.“ Nelehká situace s opatřeními proti pandemii nám přeci jen dovolila naplnit plán pevných bodů v programu oslav třicátého výročí a jedním z vrcholů oslav je právě Galavečer Muzea romské kultury. Ten se bude konat 23. 10. v Cabaretu des Péchés v Paláci Jalta.

Kultura i ocenění

Podtitul Galavečera zní: Oslava 30 let s předáním Ceny Muzea romské kultury. Pro čestné hosty i veřejnost připravujeme pestré kulturní pásmo a zejména předání prestižní Ceny Muzea romské kultury za rok 2020 a 2021 pro osobnosti, které svým působením přispěly k rozvoji, propagaci a uchování romské kultury stejně jako k fungování muzea. Cena Muzea romské kultury je udělována od roku 2009 jako ocenění za spolupráci s muzeem na rozvoji romského jazyka a tradiční kultury, za dlouholetou neúnavnou práci ve prospěch romského etnika, předávání životních zkušeností při práci s dětmi a mládeží ze škol, za celoživotní oddanost romské kultuře, péči o hudební tradici Romů nebo například také za výjimečný umělecký projev a péči o uchování a předávání historického vědomí dalším generacím.

Kdo dostane Cenu Muzea romské kultury?

V letošním roce bude cena výjimečně předána dvěma osobnostem, předávání Ceny MRK se totiž v roce 2020 z důvodu vládních opatření nekonalo. Emília Rigová Za rok 2020 bude oceněna slovenská vizuální umělkyně Emília Rigová (narozena 1980). Cena je Emílii Rigové udělena za reflexi romské identity a komplexní kritiku stereotypizace Romů prostřednictvím špičkové a široce oceňované umělecké tvorby stejně jako za dlouhodobou spolupráci a účast na projektech Muzea romské kultury. Blíže nám Emílii Rigovou představuje dokumentátorka muzea Žaneta Turoňová: „Emílii Rigovou známe ve světě umění zejména jako první Romku, která je laureátkou prestižní slovenské Ceny Oskára Čepana za rok 2018 pro slovenské výtvarníky do 40 let. Vystudovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici, kde dnes také žije, tvoří a působí jako pedagožka na Katedře výtvarné kultury při Univerzitě Mateja Bela. Je součástí internacionální romské organizace ERIAC (European Roma Institute for Arts and Culture / Evropský Institut Romů pro umění a kulturu) a držitelkou ceny Roma Spirit za rok 2018. S angažovaným postojem Emílie Rigové vůči sociálnímu postavení Romů souvisí i její spolupráce s Muzeem romské kultury. Aktivně se účastní sympozií romských umělců, mezi kterými má čestné místo právě sympozium Muzea romské kultury. Spolu s dalšími členy sociálně-aktivistické umělecké skupiny Romane Kale Panthera zde performovala na vernisáži výstavy Bez nenávisti? / Hate free? 12. 10. 2017. Byla také velice cennou členkou poroty v krajinářsko architektonické soutěži projektu Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách (2019–2020).“

Bartoloměj Daniel v roce 1995. Foto: Muzeum romské kultury

Bartoloměj Daniel

Cenu Muzea romské kultury za rok 2021 obdrží in memoriam Bartoloměj Daniel (1924–2001), první romský absolvent studia historie a romský historik v českých zemích, promovaný rodák ze západoslovenského Šaštína. „V roce 30. výročí založení Muzea romské kultury je mu udělena in memoriam cena za celoživotní přínos pro dokumentaci, výzkum, popularizaci a prezentaci kultury, řemesel, jazyka a historie Romů, za vytrvalou a dlouholetou, obstrukcemi nezmenšenou snahu o vytvoření muzejní instituce věnující se romské kultuře a historii, za spoluzaložení Muzea romské kultury v roce 1991 a za desetiletí trvající práci pro tuto instituci, na kterou dodnes navazujeme a ze které čerpáme.“ Říká historik Muzea romské kultury Dušan Slačka.

Zahraje, zatančí

Galavečer Muzea romské kultury bude také kulturním a vizuálním zážitkem. Uslyšíte Filipa Gondolána nebo Lucii a Marii Bikárovy. Zahraje uskupení Kokavakere Lavutara (Sendreiovci), zatančí Kalo Dancers a budou promítána videa z vlastní produkce muzea.Hosté dostanou možnost zhlédnout pohádku divadla ARA ART Čirikloro aneb co říká ptáček. Vyvrcholením večera pak bude hlavní koncert kapely Kale. Galavečer – to je příležitost představit významné osobnosti romského kulturního života, přivítat na podiu současné umělce, ale hlavně připomenout, že Muzeum romské kultury je již 30 let významným středobodem kulturního dění, a to nejen v Brně. Vstupenky na Galavečer Muzea romské kultury, který se uskuteční 23. 10. v Cabaretu des Péchés v Paláci Jalta, můžete zakoupit v TIC Brno, na pokladně Muzea romské kultury nebo na e-shopu muzea.

23/10
Galavečer Muzea romské kultury
Cabaret des Péchés
Palác Jalta, Brno
www.eshop-rommuz.cz/obchod

Převzato z časopisu KAM v Brně → shop.pocketmedia.cz/predplatne

Galavečer Muzea romské kultury jako oslava jeho 30. výročí

„Jsme prostorem pro setkávání kultur. Otevíráme cesty ke kořenům romské identity. Uchováváme a zpřístupňujeme kulturu a historii Romů jako součást světového dědictví. Přispíváme k toleranci a vzájemnému porozumění. Pro dialog kultur, pro nás.“ Tak zní motto jedinečné instituce svého typu na světě.

BRNO TISKNE v lihovaru

Díky otevřené sítotiskové dílně BRNO TISKNE máte 7. října v 17.00 jedinečnou příležitost podívat se do prostoru bývalého lihovaru na Pekařské ulici a seznámit se se sítotiskovou technikou. Bude se zde konat výstava grafik ze série serigrafických workshopů BRNO TISKNE S…

EXPO v Dubaji: český pavilon a jihomoravské stopy

O rok posunuté EXPO 2020 v Dubaji začne letošního 1. října a potrvá až do 31. března 2022. Jedná se o historicky první EXPO, jehož pořadatelem je arabská země, podtitulem tohoto ročníku je Connecting Minds, Creating the Future. Český pavilon nese ve svých expozicích výrazné stopy kreativních myslí z Brna a Jihomoravského kraje, doprovodný program výstavy pak přicestuje téměř před váš práh a oživí mnohá města regionu.

Rozhovor k výstavě Armáda do kapsy

Už přes dvě stě let se sbírají vojenské figurky, říká o výstavě Armáda do kapsy vedoucí průvodců Památníku Mohyla míru Ondřej Buček.

URBANIA. 120 minut v kůži správců města

Přijďte převzít správu města, naslouchejte jeho potřebám a pomozte mu růst. Interaktivní výstava URBANIA vtáhne návštěvníky do reality městského plánování a rozvoje. Instalace ukazuje, jak vlastně funguje složitý organismus města a v čem spočívá práce lidí, kteří se podílejí na jeho správě a rozvoji. Prostřednictvím osmi situací poodhaluje dění v hlubinách úřadu a každá z těchto situací zároveň ilustruje jeden z principů, které jsou při správě města zásadní.