Studenti programů jsou sice momentálně omezeni na výuku hudby on-line a nemohou si společně zahrát naživo, i když právě radost ze společného hraní je tou hlavní myšlenkou projektu. Foto: OnStage

Cílem projektu OnStage je zavádět do městského prostoru hudební výukové programy a aktivity tak, aby napomáhaly k pozitivní společenské změně. V tomto úsilí se spojilo město Brno s dalšími šesti evropskými městy, která získávají a předávají si zkušenosti, jak hudební programy pro sociální změnu efektivně zavádět.

Programy pro všechny

Projekt OnStage funguje v Brně již druhým rokem. Pokračuje i v nelehkých dobách pandemie, a to na ZŠ nám. 28. října, ZŠ Merhautova a MŠ Sýpka. V roce 2019 dokonce ve spolupráci se ZŠ Merhautova a IQ Roma Servis vznikl komunitní sbor. Všechny programy projektu OnStage jsou bezplatné a otevřené pro všechny studenty školy bez ohledu na předchozí zkušenosti či vlastnění nástroje. Za běžné situace mají studenti možnost se po vyučování několikrát týdně setkat a společně se učit hrát na hudební nástroj, který je jim ve výuce zapůjčen. Skupinová výuka hry na hudební nástroje klade důraz na spolupráci a sdílení nadšení ze společného tvoření hudby. 

Brno jako vzor

Město Brno bude dobrou praxi OnStage šířit v rámci česko-slovenské iniciativy URBACT III. do dalších čtyř českých a tří slovenských vybraných měst. Ministerstvo pro místní rozvoj si Brno totiž vybralo jako vzorový projekt pro přenos dobré praxe při šíření do dalších měst. Myšlenka hudby, která spojuje, tak bude hledat své místo také mimo Brno, zvláště v dnešní společensky roztříštěné době. Projekt OnStage přináší do města nový pohled na výuku hudby a nové možnosti, které si v Brně, doufejme, najdou své trvalé místo.

OnStage

Převzato z časopisu KAM v Brně → shop.pocketmedia.cz/predplatne

MUNI upozorňuje, že potlačování svobod se odehrává i dnes

Potlačování občanských svobod v současném Bělorusku a připomenutí 80. výročí od prvního transportu židovských obyvatel z Brna do Minsku. To jsou témata, na jejichž půdorysu připravila Masarykova univerzita dvoudenní cyklus tvořený výstavou, videomappingem, debatami a filmovými projekcemi.

Festival kutilství Bastlfest

Patříte k nadšencům, kteří stále něco vymýšlejí, vylepšují a konstruují? Nebo jen rádi žasnete nad tím, co všechno si lidé dokážou sami vyrobit? Pak si nenechte ujít Bastlfest – festival kutilství pro celou rodinu, který se uskuteční od 20. do 21. listopadu v brněnském VIDA! science centru.

Na výstaviště vtrhne Life!

Po roční nedobrovolné pauze se na brněnské výstaviště vrací festival Life! Nabídne pořádnou dávku zábavy pro návštěvníky i spoustu výzev pro VIP hosty a youtubery. Zapište si do kalendářů termín 26.–28. listopadu a připravte se na program nabitý vším, na co se každý rok těšíte.

25. října slavíme Mezinárodní den domácích mazlíčků

Víte, že 25. října slavíme Mezinárodní den domácích mazlíčků a že v Brně vznikl charitativní projekt, který pomáhá kočkám, které svůj domov vyhlížejí z jihomoravských útulků? Podporuje 9 ověřených útulků a tím stovky koček najednou!

Virtuální expedice Zoo Brno

Zoo Brno nabízí ve spolupráci s převratným projektem Wild Immersion strhující podívanou. Patronkou projektu je světoznámá primatoložka a ochránkyně přírody Jane Goodall.