Zbraně, šperky, řády, vyznamenání, šlechtické dekrety, razítka a mnoho dalšího je k vidění na výstavě Symboly vládců. Foto: Muzeum města Brna

Psát v dnešní době pozvánku na kulturní akce je práce hodná sebevraha. Nicméně budeme doufat, že než vyjde březnový KAM, který právě držíte v ruce, tak se situace změní, a vy budete moci za kulturou opět vyrazit.

Je to také příležitost ukázat, že ani v této těžké době v kulturních institucích, jako jsou muzea, galerie a divadla, nesedí jejich zaměstnanci s rukama v klíně, ale pilně pro vás připravují nové věci. Muzeum města Brna například vytvořilo velice zajímavou výstavu pod názvem Symboly vládců. Je instalovaná v gotickém sále východního křídla a najdete na ní předměty, které nějakým způsobem dokazovaly výjimečnost jejich nositelů a příslušnost k nejvyšším elitám. Již od nejstarších dob, v tomto případě v době kamenné, se určitá společenská vrstva potřebovala odlišit od ostatních. V té době to byly například čepele z pazourku nebo obsidiánu nebo šperky vyrobené ze skořápek měkkýšů. S příchodem kovů, ať už to bylo železo nebo bronz, se nobilita začala rekrutovat hlavně z mužů bojovníků a k jejich odznakům patřily pochopitelně meče a jiné zbraně. Na výstavě tak může návštěvník obdivovat výrobky dávných kovolitců z bronzu, železa, ale i ze zlata. Jedním z hlavních exponátů je rekonstrukce hrobu bojovníka nalezeného v Brně-Heršpicích, kterému se přezdívá Achilles z Heršpic. Ale nejen zbraně jsou na výstavě k vidění. Najdeme zde také velké množství šperků a ozdob sloužících jako součásti oblečení, jako jsou spony, jehlice a mnohé další. Třpytem zlata ohromí jeden z největších zlatých pokladů nalezených na Moravě, takzvaný Zlatý muž z Blučiny. Jedná se o hrob vládce z období stěhování národů, k jehož pohřební výbavě patřily spony a součásti zbraní vyrobené ze zlata a vykládané almandiny. Jak čas běžel dál, vládcové se z bojovníků postupně měnili spíše v úředníky a reprezentanty byrokratické moci. K jejich symbolům tedy patří řády, vyznamenání, šlechtické dekrety a v neposlední řadě také razítka, kterými dokázali šermovat stejně urputně jako jejich předchůdci mečem. Doufejme, že se nám podaří na takto zajímavě pojatou výstavu podívat co nejdříve. Její trvání je plánováno do konce srpna 2021.

Martin Koplík

Průvodce světem architektury

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne

Vila Löw-Beer zve na virtuální prohlídku

Oblíbené programy pro rodiny s dětmi Vila dětem teď probíhají on-line. Letos jste si tak už mohli virtuálně prohlédnout část stálé expozice vily Löw-Beer věnovanou textilnímu průmyslu a rodině Löw-Beer nebo se dozvědět zajímavosti o jarních židovských svátcích. V dubnu vás čeká program s názvem Skryté poklady zahrady.

Muzeum romské kultury představí fotografie manželů Carretových

Deník života romských rodin. Tradice, řemesla, sváteční i všední chvíle – to vše zobrazuje nová výstava Muzea romské kultury Otisk cest. Fotografie Claude a Marie-José Carret. Třicet let manželé Carretovi navazují vztahy s Romy po celé Evropě a díky osobním poutům a přátelstvím vznikají přirozené fotografie každodenního života.

381 346 územních plánovačů on-line

381 346 je počet všech obyvatel Brna, kterých se týká návrh nového územního plánu. Je to i název výstavy kanceláře městského architekta v brněnském Urban centru. Výstava představuje devět horkých témat, jež rezonovala Brnem při veřejném projednávání návrhu. Nově ji můžete navštívit on-line na webu Urban centra.

I muzea a galerie nabízejí on-line program

Existuje několik způsobů, jak si v dnešní době užít umění. Tím prvním jsou on-line sbírky, které muzea a galerie nabízejí. Můžete se tak z pohodlí domova podívat třeba na digitalizovaný obraz Hlava Medusy, který se letos v březnu vrátil zpět do Moravské galerie v Brně.

Nejen do Letohrádku Mitrovských zve Petr Lukas

Po třech výstavních uzávěrách v loňském roce jsme v Letohrádku Mitrovských na Starém Brně doufali v otevření nové výstavy alespoň v měsíci březnu. Očekávání se bohužel nenaplnilo a dosud není ani zřejmé, kdy budeme moct návštěvníky znovu přivítat.