Mezi postavami na portrétech nechybí ani děti, ty jsou zobrazovány především jako pokračovatelé rodové slávy. Foto: MZM

S barokními obrazy se asi nejčastěji setkáváme při prohlídkách hradů a zámků. Zajímavý výběr z moravských a českých sbírek zaměřený výhradně na portréty nabízí nová výstava v MZM. Co nám tato díla sdělují dnes? 

V době svého vzniku měla každá podobizna svou specifickou informační hodnotu, vztahovala ke konkrétním životním událostem, zaznamenávala společenské postavení i dobové konvence. A právě na tento aspekt portrétní tvorby je výstava zaměřena. Tak například portréty vladaře a členů jeho rodiny tvořily zcela samozřejmou součást uměleckého mobiliáře šlechtických sídel, symbolizovaly loajalitu k vládnoucí dynastii a zároveň sloužily jako vzor, který šlechta následovala ve své vlastní vizuální prezentaci. Jednalo se hlavně o celofigurové podobizny určené pro hlavní sály rodových rezidencí, měly ukázat na postavení zobrazené osoby, její zásluhy či záliby. Populární byly portréty v kostýmech historických postav. A tak než se začátkem příští sezóny vyrazíte na Bouzov či na zámky na Loiře, navštivte Tváří v tvář v MZM. Výstava vám možná otevře oči pro zcela nový pohled.

do 14/3 2021
Tváří v tvář. Aristokratický portrét v baroku
Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6, Brno
www.mzm.cz

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne

Galavečer Muzea romské kultury jako oslava jeho 30. výročí

„Jsme prostorem pro setkávání kultur. Otevíráme cesty ke kořenům romské identity. Uchováváme a zpřístupňujeme kulturu a historii Romů jako součást světového dědictví. Přispíváme k toleranci a vzájemnému porozumění. Pro dialog kultur, pro nás.“ Tak zní motto jedinečné instituce svého typu na světě.

BRNO TISKNE v lihovaru

Díky otevřené sítotiskové dílně BRNO TISKNE máte 7. října v 17.00 jedinečnou příležitost podívat se do prostoru bývalého lihovaru na Pekařské ulici a seznámit se se sítotiskovou technikou. Bude se zde konat výstava grafik ze série serigrafických workshopů BRNO TISKNE S…

EXPO v Dubaji: český pavilon a jihomoravské stopy

O rok posunuté EXPO 2020 v Dubaji začne letošního 1. října a potrvá až do 31. března 2022. Jedná se o historicky první EXPO, jehož pořadatelem je arabská země, podtitulem tohoto ročníku je Connecting Minds, Creating the Future. Český pavilon nese ve svých expozicích výrazné stopy kreativních myslí z Brna a Jihomoravského kraje, doprovodný program výstavy pak přicestuje téměř před váš práh a oživí mnohá města regionu.

Rozhovor k výstavě Armáda do kapsy

Už přes dvě stě let se sbírají vojenské figurky, říká o výstavě Armáda do kapsy vedoucí průvodců Památníku Mohyla míru Ondřej Buček.

URBANIA. 120 minut v kůži správců města

Přijďte převzít správu města, naslouchejte jeho potřebám a pomozte mu růst. Interaktivní výstava URBANIA vtáhne návštěvníky do reality městského plánování a rozvoje. Instalace ukazuje, jak vlastně funguje složitý organismus města a v čem spočívá práce lidí, kteří se podílejí na jeho správě a rozvoji. Prostřednictvím osmi situací poodhaluje dění v hlubinách úřadu a každá z těchto situací zároveň ilustruje jeden z principů, které jsou při správě města zásadní.