Hotel Avion podle návrhu Bohuslava Fuchse si nechal na České postavit Miloslav Kostelecký, spolu s vilou Tugendhat tvoří jediné dvě funkcionalistické stavby v Brně, které jsou zapsány na seznamu národních kulturních památek. Foto: Muzeum města Brna

Funkcionalistický hotel o šířce pouhých 8 metrů a tvořící už více než 90 let jednu z nepřehlédnutelných dominant České ulice patří k vrcholným dílům architekta Bohuslava Fuchse. Jaký je příběh této unikátní brněnské stavby? A otevře se po více než deseti letech znovu veřejnosti?

Na adrese Česká 20 stál v první čtvrtině 20. století oblíbený hostinec U Kosteleckých. Syn původního majitele Ignáce Kosteleckého Miloslav se rozhodl využít parcelu širokou pouze 8 metrů pro stavbu hotelu dle návrhu Bohuslava Fuchse.

Slavnostní otevření hotelu a kavárny Avion se po téměř dvouletých stavebních pracích uskutečnilo 10. 7. 1928, o dva týdny později mohli návštěvníci zavítat i do části s restaurací a vinárnou.

Pražský Hotel Juliš od Pavla Junáka inspiraci brněnským Avionem nezapře – devítipatrová budova má železobetonovou konstrukci s průčelím se střídajícími se pásy skla a bílého opaxitu, od roku 1958 je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Jedinou příležitostí za uplynulé desetiletí, jak si mohla veřejnost prohlédnout interiéry hotelu Avion, byla akce Brno Design Days 2018 na téma DISCLOSE neboli odhalování tajemství. Na festivalu v hotelových prostorách fotila Monika Hlaváčová.

Rekonstrukce započatá v roce 2016 původně počítala s návrhem Evy Jiřičné. Nakonec se však majitel Stanislav Berousek kvůli přílišné nákladnosti této varianty rozhodl přiblížit hotel spíše původní vizi Bohuslava Fuchse.

Do soutěže Interiér roku 2019 se v kategorii Veřejný interiér zapojily čtyři nově zrekonstruované vzorové pokoje hotelu Avion dle návrhu společnosti A.M.O.S. DESIGN inspirované stylem Bauhaus.

Hostinec U Kosteleckých

Počátek existence hotelu Avion musíme hledat v docela jiném podniku, který mu na adrese Česká 20 předcházel, tedy v hostinci U Kosteleckých. Po stopách rodiny Kosteleckých bychom došli dokonce ještě dále, konkrétně do Nového Města na Moravě, kde měl restauratér Ignát Kostelecký svůj podnik předtím, než se přestěhoval do Brna. Ani v moravské metropoli nezamířil přímo na Českou – původně provozoval hostinec U Marovských na Veveří, ve kterém v roce 1884 vzniklo první české Národní divadlo v Brně. Až poté otevřel zmíněný hostinec U Kosteleckých (pravděpodobně v posledních několika letech 19. století), jenž se záhy stal oblíbeným lokálem pro místní i přespolní. Po smrti Ignáce Kosteleckého v roce 1923 se zdejším hostinským stal jeho syn Miloslav. Ten měl v plánu nejen pokračovat v otcově práci a držet jím nastavenou laťku restauratérství, ale rozhodl se rodinný podnik ještě povýšit. Doslova.

Jeden z nejužších hotelů v Evropě

Původní hostinec sestával z přízemí, dvou nadzemních pater, podkroví a dvorního traktu. Miloslav Kostelecký jej nechal ve druhé polovině 20. let strhnout a na jeho místě v letech 1927–1928 vystavět 40 metrů vysoký, 23 metrů dlouhý a pouze 8 metrů široký hotel dle návrhu významného brněnského architekta Bohuslava Fuchse. Právě malá šířka parcely, dělající z Avionu jeden z nejužších hotelů v Evropě, způsobila potřebu neotřelého architektonického řešení, jemuž se stavbě také dostalo. Fuchs navrhl budovu na železobetonovém skeletu, díky němuž mohl docílit originálních prostorových efektů v interiérech. Různé úrovně podlah a stropů v dvoupatrové kavárně, jíž dominuje zaoblená hmota schodiště, naznačují inspiraci prací francouzského architekta Le Corbusiera, pocitu větší vzdušnosti prostoru docílil Fuchs využitím galerií, zrcadlových stěn, velkých oken a luxferových světlíků. Ve vyšších patrech budovy, z nichž se otevírá pohled na Špilberk a Petrov, byly pro hosty přichystány hotelové pokoje o celkové kapacitě 50 lůžek, v tom nejvyšším se pak nacházel byt Miloslava Kosteleckého s terasou. Logo hotelu, umístěné nad centrálním vchodem do kavárny, je dílem Emanuela Hrbka.

Bohuslav Fuchs

Nádražní pošta, Masná burza na Trnité, Pavilon města Brna na výstavišti, Obřadní síň Ústředního hřbitova, Zemské vojenské velitelství, Tesařova vila, Městské lázně v Zábrdovicích, hotel Slovan, Masarykův studentský domov… a hotel Avion. To jsou jen některé z památníků práce významného architekta a urbanisty Bohuslava Fuchse, který desítkami staveb pomáhal utvářet fenomén brněnského funkcionalismu. Fuchs přišel do moravské metropole v roce 1910 studovat Průmyslovou školu stavební, později pracoval na Stavebním úřadu města Brna (od roku 1925 jako hlavní městský architekt), navrhl mimo jiné regulační plány několika městských částí. Na konci 20. let si založil vlastní ateliér, ve 40. a 50. letech působil jako profesor a děkan Fakulty architektury a pozemního stavitelství na VUT. Ač se i v průběhu 50. a 60. let účastnil architektonických soutěží, musel čelit komunistické perzekuci a mnoho z jeho pozdních návrhů nebylo realizováno.

Archeologické nálezy

Kromě obohacení architektonické krajiny města Brna a přidání dalšího příspěvku do řady významných českých funkcionalistických budov přinesla stavba hotelu Avion ještě jednu zajímavou událost. V roce 1927 byl po demolici hostince a při následné úpravě terénu učiněn hromadný nález keramických nádob, profesor Coufal je po důkladném přezkoumání daroval v 50. letech 20. století Moravskému zemskému muzeu. Jedná se o běžnou stolní a kuchyňskou keramiku středověkého, popřípadě raně novověkého Brna v počtu 32 kusů. Dle údajů ze zkoumání předmětů je ovšem zřejmé, že se nejedná o časově kompaktní celek. Mezi nálezy hrnců, džbánů, misek, poklic a pohárů se vymyká torzo hliněného akvamanile znázorňujícího jezdce na koni, který je nyní k vidění ve stálé expozici Moravského zemského muzea.

Slavnostní otevření

Slavnostní otevření dokončeného hotelu Avion bylo událostí reflektovanou i v dobovém denním tisku. Pomocí reklamy v Rovnosti promlouval 10. 7. 1928 Miloslav Kostelecký ke čtenářům těmito slovy: „Našim váženým bývalým i novým hostům. Na místě, kde po třicet let poctivě a svědomitě pracoval starý pan Kostelecký, otevíráme nový podnik, chtějíce zůstati věrni zásadě svého předchůdce dobře posloužiti všem. Hotel a kavárnu otvíráme dnes o 20. hodině, vinárnu a restauraci, již časem rozšíříme o bufet, o 14 dní později. Prosíme o Vaši přízeň. ‚Avion‘ – Kostelecký, Brno, Česká 20.“ Speciální poděkování na téže straně věnoval majitel hotelu architektovi Bohuslavu Fuchsovi: „Přijměte, vážený pane architekte, náš upřímný dík za důmyslný projekt a za veškerou péči, již jste naší stavbě tak obětavě věnoval.“ Slova vděčnosti pomocí Rovnosti putovaly i k firmám, které se na stavbě podílely, jmenovitě jsou v článku uvedeny stavební firmy Ing. Jana Hublíka v Olomouci a Dra Skorkovského a spol. v Brně, továrna Českomoravská-Kolben v Praze a elektrotechnický závod Petrla a spol. v Brně. Také ostatním firmám zúčastněným na stavbě a jejich snaživým zaměstnancům, zvláště stavbyvedoucímu Josefovi Vymětalovi, poděkoval Miloslav Kostelecký „za přesné a pečlivé provedení všech prací“. Avion posloužil jako inspirace pro další funkcionalistickou stavbu na našem území. Hotel Juliš na Václavském náměstí navrhl architekt Pavel Junák pro cukráře Karla Juliše, vystavěn byl v letech 1927–1932.

Foto: Pocket Media / Monika Hlaváčová

Chátrání a nadějná rekonstrukce

Hotel Avion byl v roce 1964 prohlášen za nemovitou památku, to však nebránilo necitlivým úpravám interiéru započatým v 80. letech, při nichž zmizelo mnoho kusů původního vybavení. Postupně chátrající budovu zakoupil v roce 2005 Stanislav Berousek. O pět let později byl hotel zapsán na seznam národních kulturních památek, společně s vilou Tugendhat jsou jedinými zástupci brněnského funkcionalismu v tomto seznamu. Rok 2010 však znamenal také uzavření hotelu veřejnosti. Až dodnes tento stav trvá, přičemž opětovné otevření by mělo proběhnout jakmile to epidemiologická situace dovolí – stane se tak díky rekonstrukci objektu započaté v roce 2016. Na ní původně nový majitel spolupracoval se známou českou architektkou Evou Jiřičnou, její návrh však počítal s investicí okolo sto milionů korun. Skromnější varianta oprav má budovu přiblížit původnímu návrhu Bohuslava Fuchse, novinkou pak bude prohlídková terasa, výstavní prostory, navýšení počtu lůžek na 74 nebo dřevěná okna na schodišti, která Fuchs do hotelové části zamýšlel, byla však při stavbě vynechána.

Filip Živný

editor KAM v Brně

Převzato z časopisu KAM v Brně → shop.pocketmedia.cz/predplatne

Vánoční strom republiky

Velké vánoční stromy zdobí v posledních letech/desetiletích mnoho náměstí a náměstíček v republice. Často u nich nalezneme i pokladničku, do které mohou kolemjdoucí vhodit příspěvek potřebným. Kde a kdy se tato tradice zrodila? V Brně, je tomu už téměř sto let. Celá historie souvisí se spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem a dítětem odloženým v bílovických lesích. Ponořte se s námi do příběhu Vánočního stromu republiky.

Příběh „brněnského metra“

Nepředstavujte si prosím metro v pravém slova smyslu. Projekt tzv. rychlé tramvaje, která v centru města zajede pod zem a výrazně tak ulehčí přetížené dopravě, byl výsledkem dopravně–inženýrského plánování v období 60.–80. let minulého století. Myšlenka je dodnes živá a spolu s chystaným rozvojem jižního centra a přesunem hlavního nádraží aktuálnější než kdy dříve. Bude ale brněnské podzemí brázdit tramvaj, nebo vlak?

Brněnské výstaviště

Debata o vzniku výstavního areálu začala v Brně kvůli jeho statutu průmyslové velmoci již před první světovou válkou. Ve dvacátých letech 20. století ji pak oživily velké úspěchy akce Brněnské výstavní trhy na sokolském stadionu na Kounicově, již v srpnu roku 1923 proto rozhodl Moravský zemský výbor o stavbě nového výstaviště.

Pisárecké úbočí očima Ernsta Wiesnera

Svoji největší vilovou realizaci, která je v současné době také jedinou přístupnou veřejnosti, navrhl Ernst Wiesner pro tříčlennou rodinu textilního továrníka Alfreda Stiassni. Ti v jejích zdech strávili necelých devět let. Stejně jako architekt byla i rodina nucena pro svůj židovský původ opustit Československo.

Ernst Wiesner

Je jednou z nejvýznamnějších osobností generace zakladatelů brněnské moderní architektury. Právě v meziválečném Brně dosahoval Wiesner svých největších úspěchů. Pod jeho rukama vznikala první puristická díla na území Československa, která připravovala půdu pro brněnský funkcionalismus. Jeho stavby patřily ve své době k nejlepším v Brně. Letos v červenci uplyne 50 let od jeho smrti.