Kolekce suvenýrů Brno INdustrial © TIC BRNO Michal Růžička

Jeden z nejnovějších projektů TIC BRNO vzbudil v loňském roce obrovský zájem veřejnosti, takže dobrou zprávou je, že v roce 2021 bude pokračovat. Sezona 2020 díky němu byla ve znamení obnovení zašlé slávy industriálního Brna a věnovala se průmyslu textilnímu. Projekt nabízel a, až to bude možné, nabízet zase bude třeba komentované procházky a projížďky nebo zajímavé přednášky.

Pěší procházky

V rámci komentovaných prohlídek jste si v roce 2020 mohli s průvodcem projít jednu nebo všechny ze tří tras. Ta s názvem Okolo řeky přes Cejl na Křenovou začínala u Zbrojovky a pokračovala okolo řeky Svitavy, přes přádelnu Soxhlet nebo textilní továrnu Kemku až po areál Mosilany. Prohlídka Šalinou moravským Manchesterem, která byla kombinací pěší procházky a jízdy tramvají, vedla od Esslerovy přádelny přes Cacovický ostrov a Textilku Fritsch & Co. do areálu bývalé Vlněny. Třetí pěší procházkou Z Ameriky na Staré Brno jste se zase prošli od překladiště Malá Amerika přes Vodní ulici až k areálům bývalých textilních továren Skene, Redlich, Löw-Beer a Auspitz a vnukové. 

Komentovaná prohlídka Brno INdustrial © Jan Pochylý

Projížďka minibusem

Vyhlídková trasa Paláce průmyslové aristokracie se stala nejnavštěvovanější vyhlídkovou trasou sezony. Podnikatelé druhé generace v druhé polovině 19. století bydleli v palácích, které si nezadaly s městskými paláci staré aristokracie. Navštívit jste mohli například Bochnerův palác, Berglovu vilu nebo Löw-Beerovu vilu a její expozici týkající se historie textilního průmyslu. 

Přednášky a suvenýry

Ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně byly v zajímavých industriálních objektech uspořádány tři přednášky s industriální tematikou: Vlněna ve vzpomínkách, Životní příběh rodin textilních továrníků a Textilní Brno jako moravský Manchester. Vznikla také nová kolekce textilních suvenýrů z látek, které poskytl v podstatě jediný pokračovatel textilního průmyslu v Brně – společnost Nová Mosilana, a.s. V kreativní dílně Brno šije z nich ušili kosmetické taštičky různých velikostí, obaly na notebooky a knížky, nákupní tašky, batohy a další suvenýry.

TO JE BRNO III

Třetí autentický průvodce TO JE BRNO, který na sklonku roku 2020 vydal TIC BRNO, vás provede po industriálních stopách v moravské metropoli. S předchozími díly má společný subjektivní pohled deseti autorů, kteří v jedenácti kapitolách odhalují kousek historie i to, jaký vliv měla a má na současnou tvář města. Bez retuše a bez úprav. Tak, jak jste již zvyklí.

Brno INdustrial 2021

V době uzávěrky tohoto čísla probíhaly v TIC BRNO intenzivní přípravy naučné stezky, která, až počasí dovolí, bude zrealizována na nábřeží řeky Svitavy. Na 11 zastaveních představí 11 konkrétních průmyslových staveb Posvitavské výrobní zóny, jež značí významný kus historie města Brna, a upozorní přímo v místě dřívějšího průmyslového rozmachu na toto ne tak dávné dění a trochu snad i opráší zašlou slávu. Pokud to situace kolem covid-19 dovolí, a TIC BRNO doufá, že ano, bude pokračovat poznávání bohaté historie a současnosti brněnského textilního průmyslu prostřednictvím procházek, projížděk a minimálně čtyř přednášek, které nemohly být zrealizovány v roce 2020: Móda z Brna, Fenomén art protis, Textilní podniky na ulici Přízova a Mosilana – Nová Mosilana. Sledujte proto sociální sítě i webové stránky projektu, ať vám nic neunikne.

TIC

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne