Dům umění města Brna oslaví 110 let od založení. Foto: archiv Domu umění města Brna

Výstava Tady a teď!, která bude (doufejme!) k vidění od 26. ledna do 28. března v Domě umění, je uspořádaná k příležitosti 110. výročí založení Domu umění. K účasti na ní bylo přizváno 55 autorů a autorek mladší a střední generace spojených s Brnem. 

Oproti jiným výročím je však tato výstava zaměřena spíše na současnost, širokému okruhu autorů nabízí setkání a sdílení společného prostoru na půdě městské instituce. Výchozím záměrem nebylo hledat charakteristiky lokální umělecké scény, ale spíše se z určitého místa vztahovat k problematice současného umění v globalizovaném světě. Cílem výstavy však není úplné zmapování konkrétní scény. Je spíše sondou do určitého místa, v němž se vedle zavedených autorů vynořují zapomenuté osobnosti tvořící víceméně stranou pozornosti. Současně má poskytnout podporu místní kultuře a zviditelnění autorů, kteří tvoří jádro současného živého uměleckého prostoru Brna a podílejí se na jeho rozmanitosti.

26/1–28/3

Tady a teď!

Dům umění města Brna

Malinovského náměstí 2, Brno

 

Převzato z časopisu KAM v Brně → shop.pocketmedia.cz/predplatne