Foto: Brněnský parlament

Navzdory všem proticovidovým opatřením se naplňování strategie brněnské kultury ubírá správným směrem. Koncem minulého roku schválili zastupitelé města nový akční plán pro kulturu.

Akční plán pro příští dva roky, který vychází ze Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna, schválilo v prosinci městské zastupitelstvo. Brněnská kultura tak má nyní jasný plán a cíle, které bude aktivně naplňovat. „Akční plán obsahuje na třicet aktivit, které jsou seřazeny podle témat a důležitosti. Některé věci již dlouho děláme, nicméně až nyní máme schválený dokument, kde jsou zakotveny. Nově zde řešíme například situaci v kultuře v době koronaviru,“ popsal radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Připomínky a kulaté stoly

Plán bylo možné připomínkovat v průběhu září a října na webu Brněnského kulturního parlamentu. Na podnět odborné veřejnosti přidal Odbor kultury Magistrátu města Brna do plánu například aktivitu, která reaguje na šíření covid-19. Aktivita počítá se vznikem krizové pracovní skupiny nebo zvýšenou komunikací s kulturním a kreativním odvětvím ohledně možností postupu, nutných opatření a úspor.

Odbor kultury nyní analyzuje současný dotační systém. Opírá se přitom o dotazníky mezi kulturní veřejností, proběhnou i kulaté stoly. „Chceme revidovat systém tak, aby byl jednak uživatelsky příjemný pro žadatele i hodnotitele a hlavně kvalitní a transparentní pro programové i individuální dotace,“ říká Fišer.

Začalo také odborné hodnocení příspěvkových organizací, které povede k jejich rozvoji. Jako první přijdou na řadu Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Centrum experimentálního divadla.

Sochařské Brno, Plug and Play

V plném proudu je naplňování aktivity zaměřené na kulturu ve veřejném prostoru. Koncem roku byl spuštěn projekt Sochařské Brno, jedná se o web a interaktivní mapu informující o umění ve veřejném prostoru města Brna. Na jaro je naplánované vylepšení projektu Plug and Play, který má za cíl usnadnit organizaci menších kulturních akcí v Brně. Součástí webu bude elektronický formulář, díky kterému si pořadatelé akcí vyřídí povolení na pár kliknutí.

Aktivity bude průběžně vyhodnocovat kulturní odbor a na konci období vypracuje informativní zprávu, kterou předloží vedení města Brna. Celý obsah plánu a více o tom, jak vznikal, si můžete přečíst na webu Brněnského kulturního parlamentu.

Brněnský kulturní parlament 

 

Převzato z časopisu KAM v Brně → shop.pocketmedia.cz/predplatne