Andělský orloj v oknech Káznice © archiv projektu

Spolek Tripitaka působí v prostorách bývalé káznice na Cejlu od léta 2018. Společně s TIC BRNO a za pomoci dalších partnerů se v jejích prostorách snaží pod značkou Káznice žije budovat svébytné kulturní a komunitní centrum. Během necelých dvou let se jej podařilo dostat na kulturní mapu Brna. 

Smělé plány na rok 2020 rozmetaly dvě vlny pandemie koronaviru. V únoru ještě stihl Zábrdovicemi projít pestrý masopustní průvod. Záhy po něm však přišel první lockdown a po krátkém letním nadechnutí, kdy se podařilo uspořádat tradiční pouliční festival Ghettofest, nastala opět vlna omezení. Říká se, že všechno zlé bývá k něčemu dobré. V Káznici tak v dubnu vzniklo ve spolupráci s filmaři z GNOMON Production internetové vysílací studio Káznice LIVE, které během první i druhé vlny umožňovalo umělcům kontakt s publikem a díky darovacímu serveru Donio jim zprostředkovalo i příjmy. Skončil rok 2020, ale pandemie nekončí. V době často se měnících podmínek není lehké plánovat. Je jisté, že nejméně do jara vás v Káznici žádné velké akce pro veřejnost nečekají. Snad se podaří realizovat alespoň něco ve veřejném prostoru a na čerstvém vzduchu tak, jako byl například Andělský orloj v oknech pořádaný pro diváky na nově opraveném Náměstíčku pod platany před vstupem do Káznice. Tým Káznice žije přeje hodně sil v novém roce a těší se na viděnou v lepších časech.

TIC

 

Převzato z časopisu KAM v Brně → shop.pocketmedia.cz/predplatne