Návrh úpravy Galerie mladých © studio Gimonfu, 2020

Současná omezení provozu kulturních zařízení, včetně galerií, mají veskrze negativní dopady: Galerie TIC jsou nuceny řešit permanentní úpravu programu, došlo k omezení výstavní spolupráce s umělkyněmi a umělci, kteří tak přichází o nezanedbatelnou existenční podporu i pracovní motivaci, stupňuje se nejistota nad budoucím vývojem… 

…co se ale dá na současném stavu vnímat jako pozitivum, je fakt, že provozovatelé Galerií TIC mohli vystoupit nebo spíš vyskočit z obvyklého kolotoče povinností a závazků a intenzivněji promýšlet, jak a proč dál. Kromě hledání nových komunikačních kanálů a programových formátů směřujících k podpoře a zprostředkování živého umění se rozhodli uskutečnit rekonstrukci Galerie mladých. Využít toho, že je galerie uzavřena návštěvníkům, a přenechat ji architektům a řemeslníkům. Galerie mladých si jejich péči už dlouhou dobu zasluhuje, protože ji „trápí“ celá řada nefunkčních a esteticky rušivých prvků. Mladí architekti Ondřej Bělica a Martin Blažek ze studia Gimonfu vytvořili návrh, který prostor galerie sjednocuje a otevírá. Zmizí stávající zábradlí mezi galerií a průchozím prostorem a namísto něj budou prodlouženy boční schody do širokých stupňů, které mohou návštěvníkům sloužit k sezení či odpočinku. Vznikne tím menší amfiteátr, který kromě výstavní funkce staví do popředí komunitní rozměr galerie, pro nějž jsou důležitou součástí prezentace umění i besedy, diskuse a přednášky.  Takže snad v roce 2021 brzy na shledanou!

TIC

 

Převzato z časopisu KAM v Brně → shop.pocketmedia.cz/predplatne