Zasypaný historický viadukt by se mohl stát součástí nové podoby jižního centra. Právě probíhající měření má určit, v jakém je stavu, a zda je jeho odhalení spolu s vybudováním promenády z centra města až ke Svratce proveditelné. Foto: vizualizace z územní studie Sdružení Koleček – Jura, architekti Lausanne – Brno

Nový rok, nová dekáda… nové Brno? Množství projektů a vizí, které by měly dle jejich iniciátorů proměnit různé části města v jejich modernější a lepší alternativy, je až neuvěřitelné. Otázkou zůstává, kolik z nich se stane skutečností a zda se zdolání překážek vedoucí ke kýženému cíli nakonec neukáže býti Pyrrhovým vítězstvím.

Stoletý boj o nové hlavní nádraží

Hlavní nádraží se bude přesouvat! Zpráva, která se nese Brnem již téměř celé jedno století. První soutěž vypsaná za tímto účelem se datuje do roku 1927. A zatímco tenkrát snahy očistit centrum města od parních lokomotiv a zajistit více prostoru pro rozvoj dopravní infrastruktury pohořely (či přesněji postupně vyšuměly), zdá se, že nyní je přesun více na spadnutí než budova stávajícího nádraží před rekonstrukcí. Diskuzi o tom, jestli je vybrané místo u řeky (dnešní dolní nádraží) tou nejlepší volbou, přenecháváme povolanějším s vědomím, že i přes ty nejpádnější argumenty pro i proti zřejmě neutichne, dokud neuvidíme fungování nové stavby v praxi. Její podoba by měla vyjít z právě probíhající soutěže vypsané Kanceláří architekta města Brna (dále v článku KAM Brno), do níž se přihlásila architektonická studia z patnácti zemí. KAM Brno následně vybrala tři (Albert Wimmer – hl. nádraží Vídeň, Benthem Crouwel Architects – hl. nádraží Rotterdam, gmp International – hl. nádraží Hamburk), které se spolu s devíti dalšími, určenými odbornou porotou, pokusí dostat do finální části soutěže. V ní se po březnovém vyhodnocení utkají čtyři nejlepší návrhy. Kolem nově vznikajícího nádraží se již počítá s další výstavbou. Tím se dostáváme k druhé zásadní, zvláště v posledním roce a půl často skloňované vizi, jež má výrazně změnit podobu města.

featured-image-alt-text

Jak vypadalo hlavní nádraží na počátku své existence? První brněnské nádraží Severní dráhy císaře Ferdinanda z roku 1838 bylo koncové. Za nádražím vidíme nově postavenou ulici, která dnes nese název Bašty, a katedrála na Petrově ještě nemá věže. Foto: Archiv města Brna

Čtvrt na novou čtvrť

Tak obrovský projekt, jakým je nová čtvrť Trnitá, zcela měnící podobu nyní poměrně neutěšené oblasti jižního centra, samozřejmě není záležitostí několika měsíců. I přesto, že o její výstavbě už nějaký čas slýcháme, tato je stále jen na začátku cesty, charakterizované KAM Brno jako „největší událost od zbourání městských hradeb v 19. století“. Přeložení tramvajové trati z Dornychu na Plotní, po které byste se měli šalinou projet v druhé polovině letošního roku, a s ním spojené vyřešení neuspokojivé dopravní situace v těchto ulicích, je jedním z prvních kroků, který jsme na přeměně jižního centra výrazněji pocítili. Stejně tak rekonstrukce betonového kolosu autobusového nádraží Zvonařka podle návrhu studia CHYBIK+KRISTOF, která by měla v těchto měsících finišovat. A k čemu dílčí změny a dalekosáhlé plány směřují? Bydlení až pro 15 000 lidí, kancelářské budovy, náměstí, široký bulvár, to vše by měla nová čtvrť obsáhnout. Při její výstavbě jsou pro město důležitá veřejná prostranství se zelení, chodníky, podzemní parkování, systém nakládání s dešťovou vodu i zelené střechy. Foto: vizualizace z územní studie Sdružení Koleček–Jura, architekti Lausanne–Brno

A teď zpátky do budoucnosti. Jak bude vypadat Brno za rok? Jak za dva? A změní se v nastávající dekádě tvář města tak výrazně, jak napovídají vizualizace mnoha započatých projektů? Spolu s rokem 2021 začíná i naše procházka po vizích, které Brno představilo svým občanům.

Více informací naleznete v galerii níže.

Převzato z časopisu KAM v Brně → shop.pocketmedia.cz/predplatne