Kde hledá kulturu Jan Sedláček (Společenské centrum Bystrc)? A jaká je náplň práce Společenského centra Bystrc? Čtěte v krátkém rozhovoru.

Jaká je náplň práce Společenského centra Bystrc?

Společenské centrum Bystrc je zařízením Městské části Brno-Bystrc a jeho provoz zajišťuje odbor kultury ÚMČ. Hlavní činností  tohoto odboru je příprava a realizace různých kulturních akcí, správa budovy Společenského centra a také zajištění správních činností (evidence kulturní akcí jiných pořadatelů,  zajištění péče a údržby uměleckých děl na území Bystrce či metodické vedení práce kronikáře).

Kulturní akce probíhají především ve vlastních prostorech Společenského centra, které prošlo nedávno rozsáhlou rekonstrukcí a je svým vzhledem jednou z ozdob Bystrce. Je zde sál pro téměř 250 osob, kde se konají divadelní představení, koncerty, besedy, přednášky, taneční večery, plesy, představení pro děti, setkávání seniorů, maminek a různé konference.

Společenské centrum je pravidelnou zastávkou mnoha divadelních společností, často zde vystupují přední tuzemští umělci, které takto mohou obyvatelé Bystrce vidět „naživo“. Oblíbenou tradiční akcí je např. Country bál s kapelou Zimour a taneční skupinou La Quadrilla s výukou tanců. Tento program v lednu 2021 dosáhne neuvěřitelného pořadového čísla  103, což je v celostátním kontextu opravdu unikát. Pravidelně zde vystupuje i skvělý taneční orchestr BigBand Mr. Swing. Vážná hudba je především zastoupena cyklem Setkání žánrů. Hodně akcí je také zaměřeno na děti, vedle pohádkových představení a karnevalů se pořádají také sportovní dny na některém z bystrckých hřišť.

Využívat lze také prostor před Společenským centrem, ve kterém připravujeme v letních měsících pro návštěvníky koncerty, besedy u cimbálu a pohádky pro děti .

Neméně náročné na přípravu jsou akce v exteriéru – odbor kultury připravuje a zajišťuje také konání Bystrckých hodů, Bystrckého dobrého dne, Bystrckého vinobraní či Bystrckých vánoc s vánočním jarmarkem. Na těchto akcích se vždy sejde několik stovek účastníků. Zábava na nich je pro celou rodinu. Součástí jsou vystoupení na podiu i přímo mezi obecenstvem, nejrůznější pohybové aktivity a soutěže a samozřejmě také stánky s různými druhy občerstvení. Nikdo zde opravdu nemá čas se nudit

A v neposlední řadě je náplní činnosti Odboru kultury zajišťování pronájmů ve Společenském centru. Konají se zde schůze i konference různých spolků, besedy, plesy a prostory využívají bystrcké školy.

Je zde také Obřadní síň, kde se konají svatby, vítání občánků a výtvarné výstavy.

Kde hledáte kulturu v době omezení/rušení kulturních akcí?

Kulturu je teď možno konzumovat prakticky výhradně prostřednictvím rozhlasu, televize a samozřejmě internetu. Naštěstí je již velké množství různých kanálů jako například YouTube, kde je možno zhlédnout pěkné filmy, dokumenty, prezentace, hudbu nejrůznějších žánrů, ale i starší záznamy divadelních představení, koncertů a dalších akcí, a to i třeba z druhé strany zeměkoule. Samozřejmě je třeba filtrovat, protože ne všechno stojí za vidění.

Pěkné pořady jsou také na kanále ČT 3, kde jsou uváděny kvalitní starší inscenace a zábavné pořady. Může to přinést podnět, koho ještě pozvat do Společenského centra.

 
Kam v Bystrci či jejím okolí rád chodíte do přírody?

Městská část Bystrc samozřejmě disponuje velkým množstvím míst, kam lze ve volném čase vyrazit, a to v každém ročním období. Krásné okolí Brněnské přehrady se třeba právě teď v podzimním čase zbarvuje do pestré palety barev. Rozsáhlé a hluboké Podkomorské lesy jsou protkány rozsáhlou sítí cest, v listopadu však jsou kopce často zahaleny v mlze, takže není problém se zde ztratit. Blíže k přehradě jsou v lese ukryta rozsáhlá chatová městečka s útulnými hospůdkami (teď pochopitelně mimo provoz), v pozdním podzimním večeru o sobě dávají vědět množstvím vzdálených světelných bodů.

V kopcích výše je však již téměř nedotčená příroda se starými bukovými a dubovými porosty. Nejmohutnější buky jsou v přírodní rezervaci Jelení žlíbek, kudy také vede z Kozí horky naučná stezka. Nabízejí se odtamtud neobvyklé výhledy do údolí k přehradě. Pěkné jsou také lesy směrem k Rozdrojovicům. Snad nebude příliš překotně pokračovat výstavba kolem přehrady a tato místa si ještě nějakou dobu ponechají svoji autentičnost.

Konečně odbor kultury se také stará o areál Pohádky máje, jehož součástí je i socha Helenky, která připomíná místo děje známého Mrštíkova románu Pohádka máje.

Další pěknou lokalitou je rozsáhlá obora Holedná, kde je možno se zblízka setkat s dančí zvěří. Styk s ní je sice zakázán, daňci si z tohoto zákazu však hlavu nedělají a klidně k vám přijdou až na dosah ruky.

Ale koneckonců i prostor mezi panelovými domy v bystrckých sídlištích stojí za návštěvu, je to vlastně takový jeden velký lesopark s hřišti a lavičkami. Je tam mnoho cizokrajných dřevin a od doby co se omezilo sečení trávníků je zde celé jaro a léto spousta barevných kytiček.

Postupně je prostředí Bystrce doplňováno artefakty z akce Bystrcký plenér, na které se prezentují sochaři pracující se dřevem. V zadání každého ročníku je vždy konkrétní téma, se kterým se musí výtvarníci vyrovnat přímo na místě a v termínu konání sympozia. Všechna díla pak zůstávají u nás a postupně oživují různá místa. Téměř legendární se stala Sirka na pláži na Rakovci od akad. architekta Miroslava Vochty.

Do Bystrce tedy určitě zavítejte.

Jan Sedláček

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne