Aktivita v Domě umění neustává ani v těchto dnech. Foto: Michaela Dvořáková

V Domě umění se momentálně intenzivně připravují nejen na znovuotevření galerie veřejnosti, ale chystají se i on-line workshopy, přednášky a videa. Do internetového prostředí se přesune jak doprovodný program, tak výstavy samotné.

V plánu je například zpřístupnění videa z výstavy Stavby a projekty 2009–2019
nebo audiozáznamu přednášky Grety Tugendhatové. I přes ztížené podmínky nadále finišují přípravy dvou velkých výročních výstav vznikajících u příležitosti 110 let od založení Domu umění. V hlavní budově na Malinovského náměstí se bude jednat o výstavu Tady a teď, která představí široký výběr autorů a autorek mladší a střední generace dlouhodobě spojených s brněnským prostředím. Druhý projekt je věnován sdružení Mladí přátelé výtvarného umění založenému v roce 1960 tehdejším ředitelem Domu umění Adolfem Kroupou, Igorem Zhořem a dalšími teoretiky. Bude-li vývoj situace příznivý, proběhne zahájení těchto výstav 15. prosince.

On-line program a chystané výstavy

Dům umění

Malinovského náměstí 2, Brno

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne