Foto: Přes 1 000 oslovených zástupců kulturní a kreativní scény v Brně, 200 aktivně zapojených. Foto: Brněnský kulturní parlament

Brněnský kulturní parlament je nejlepší cestou k tomu, jak se může zapojit do formování brněnské kultury opravdu každý. Organizátorem parlamentu je Odbor kultury Magistrátu města Brna, platforma je tedy přímým spojením mezi občany, městskou samosprávou a politickou reprezentací.

Brněnský kulturní parlament funguje od roku 2015 a je prostorem pro vzájemné informování, diskuzi, koordinaci, strategické plánování a formulaci návrhů pro kulturní politiku města Brna. V letech 2015–2017 byla platforma Brněnského kulturního parlamentu a jeho pracovních skupin využívána zejména pro participativní tvorbu kulturní strategie města Brna. Od roku 2018 jsou setkání organizována ke konkrétním tématům. Byly jimi například budoucnost bývalé káznice na Cejlu, kandidatura Brna do soutěže Evropské hlavní město kultury nebo kulturní nadace veřejné správy. Poslední setkání v červnu 2020 bylo věnováno situaci v kultuře v době pandemické. V současné době se Odbor kultury věnuje také realizaci Akčního plánu do roku 2022, který vychází ze strategie. „Plán obsahuje 31 aktivit, které postihují všechna podstatná témata pro fungování kultury. Podrobně rozepsaná témata najdete na našem webu kulturniparlament.brno.cz, kde je veřejnost během září a října připomínkovala,“ uvedl radní pro kulturu Marek Fišer. Nyní bude Akční plán projednán v orgánech města.

Brněnský kulturní parlament

A které části plánu jsou právě v řešení?

Do finále se blíží realizace projektu Sochařské Brno, v rámci kterého zveřejníme web věnovaný umění ve veřejném prostoru města Brna.

V plánu je také revize dotačního systému a samozřejmě není zapomínáno ani na subjekty postižené nařízením vlády. „V říjnu jsme jednali ohledně kompenzací s Ministerstvem kultury a apelovali na vládu, aby podoba druhé dotační výzvy  Covid-kultura byla adekvátní a hlavně rychlá. Město již na jaře učinilo sadu opatření, která brněnské kulturní scéně pomohla. Nyní je na tahu ministerstvo, městský rozpočet již další vlnu neutáhne,“ zdůraznil Fišer. Pokud máte téma, které vás pálí, přijďte ho přednést na další setkání parlamentu. Aktuality sledujte na jeho informačních kanálech a v pravidelném newsletteru.

26/11
XI. Brněnský kulturní parlament on-line přes ZOOM

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne