Portréty vladaře a členů jeho rodiny tvořily zcela běžnou a samozřejmou součást uměleckého mobiliáře šlechtických zámků a paláců. Foto: MZM

S barokními obrazy se asi nejčastěji setkáváme při prohlídkách hradů a zámků, neboť v období baroka tvořily neodmyslitelnou součást interiérů šlechtických rezidencí. Zajímavý výběr z moravských a českých sbírek zaměřený výhradně na portréty nabízí nová výstava v Moravském zemském muzeu.

Co však tato díla sdělují soudobému divákovi? Většina z nás se zaměří na podobu zachycené osobnosti, na kvalitu provedení. V době svého vzniku však měla každá podobizna svou specifickou informační hodnotu. Díla se vztahovala ke konkrétním životním událostem, zaznamenávala společenské postavení i dobové konvence. A právě na tento aspekt portrétní tvorby je výstava Tváří v tvář zaměřena. Prezentováno bude na šest desítek podobizen, které návštěvníkovi přiblíží pestrou škálu barokních šlechtických portrétů. A tak než na jaře se začátkem nové sezóny vyrazíte na Bouzov či na zámky na Loiře, navštivte Tváří v tvář v MZM. Výstava vám možná otevře oči pro zcela nový pohled.

od 14/3

Tváří v tvář. Aristokratický portrét v baroku

Moravské zemské muzeum

Dietrichsteinský palác, Brno

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne