foto: Kancelář architekta města

Kancelář městského architekta připravila výstavu, která představuje nejčastější témata, jež zajímala veřejnost při projednávání návrhu nového územního plánu. Semináře a kulaté stoly KAM přesouvá do virtuálního prostoru. Aktuální informace k doprovodnému programu najdete na FB Kancelář architekta města nebo na webu kambrno.cz/uzemniplan.

do 31/12

381 346 územních plánovačů

Urban centrum

Stará radnice, Mečová 5, Brno

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne