Fotografie Nikoly Minářové a Venduly Hlaváčkové obsadily druhé a třetí místo. Foto: JAMU

Fotografie nemá na brněnských vysokých školách vlastní studijní program. V oblasti teoretické se jí věnují uměnovědné obory Masarykovy univerzity. V oblasti praktického umění se fotografii věnují studenti Ateliéru audiovizuální tvorby a divadla Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění.

Ač tedy ne čistě jen fotografové, ale i kameramani, střihači či dokumentární režiséři, prosadili se studenti již dva roky po sobě v celorepublikové soutěži Přehlídka divadelní fotografie 2020 v sekci Studenti – volná tvorba s divadelní tematikou. V silně obsazené kategorii nebylo uděleno první místo, ale dvě druhá a dvě třetí. Na druhém místě se umístila Nikola Minářová, na třetím Vendula Hlaváčková. Obě studentky uspěly se snímky z inscenací Divadelní fakulty. Kromě jejich úspěchu nás může těšit, že výtvarná podoba studentských inscenací ve školních divadlech Studio Marta a Divadlo na Orlí má vysokou výtvarnou úroveň a jsou pro budoucí divadelní fotografky a fotografy skutečnou inspirací.

Divadelní fakulta
Janáčkova akademie múzických umění

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne