Za výstavami do on-line prostoru. Foto: Moravská galerie

Moravská galerie zahájila v polovině září dva velké výstavní projekty: Rajlich 100 zasvěcený tvorbě grafika a umělce Jana Rajlicha st. a první z šesti výstav umělecké skupiny Rafani. Otevřené však byly pouhé tři týdny. Teď se chytají na internet.

Termín trvání výstav bude jistě prodloužen, zároveň je v následujících týdnech Moravská galerie zprostředkuje do bezpečí vašich domovů prostřednictvím on-line programů jak pro dospělé, tak pro děti. Těšit se můžete na sérii videí, která představí zajímavé publikace vydané Moravskou galerií pro děti i dospělé, výstavní projekt Rajlich 100 nebo klíčová díla ze sbírek Moravské galerie, a to dokonce i v anglickém jazyce. A pokud si chcete rozšířit umělecké obzory ještě víc, pravidelné kurzy dějin umění probíhají již nyní on-line formou. Oba kurzy pod názvy Fenomény (každé sudé úterý od 18.00) a Od starověku po současnost (každé liché úterý od 18.00) je možné absolvovat jako celek nebo si vybrat vámi preferovanou kapitolu. Sledujte pod hastagem #moravskagaleriedoma na webových, facebookových a instagramových stránkách a zpestřete si domácí čas s uměním on-line.

Moravská galerie doma

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne