Podzim je letos ve znamení vládních opatření a jako by to nestačilo, počasí taky není zrovna procházkové. Nicméně to neznamená, že se musíte doma nudit. Pro chvíle odpočinku jsme si pro vás připravili zajímavé čtením, kterými si chvíle volna v domovech můžete zpříjemnit. 

Od Leonarda da Vinci po Davida Hockneyho

Poznejte nejhlubší myšlenky slavných umělců. Sto pečlivě vybraných osobních dopisů v knize Dopisy umělců přináší čtenáři nezvyklý pohled na život nejznámějších světových uměleckých osobností. Nechybí poznámky, osobní zprávy o lásce, práci, každodenním životě, penězích, cestování a tvůrčím procesu.

Jaký byl jejich život? O čem přemýšleli? Co je trápilo? Z čeho měli radost? Spisovatel a historik umění Michael Bird tematicky uspořádal významné zdroje, a díky jeho práci máme možnost nahlédnout do soukromí často velmi rozporuplných umělců. Můžeme si přečíst jejich úvahy o lásce či štěstí, zjistit, jaký byl jejich každodenní život, ponořit se spolu s nimi do tvůrčího procesu při zrodu mnoha dnes světoznámých děl. Autor přidává i kontext, aby každý čtenář bez výjimky pochopil, co skutečně umělci jako Salvador Dalí, Frida Kahlo, Michelangelo Buonarroti, Vincent van Gogh nebo Andy Warhol prožívali. (šč) 

Dopisy umělců
Michael Bird
Universum
www.universum.cz

Jak vnímají rostliny

Jak mucholapka ví, kdy sklapnout past? Cítí tenké hmyzí nožky? Daniel Chamovitz, izraelský badatel světového formátu v oboru studia molekulárních mechanismů života rostlin, systematicky srovnává lidské a rostlinné smysly. Ukazuje, že rostliny jsou schopny vnímat a reagovat na všechny základní podněty z prostředí podobně jako my. Jen vnímání rostlin je evolučně optimalizováno na jinou životní strategii. Jaký je tedy svět z perspektivy rostlin? Dozvíte se v jeho nové knize Co rostlina ví. (šč)

 Co rostlina ví
Daniel Chamovitz
Academia
www.academia.cz

 

O autismu otevřeně 

Kniha je příběhem známé české rodiny s autistickým synem Matějem, jehož vášní se stalo malování dopravních map. Michaela Hošková, autorka knihy a zároveň matka postiženého syna, přerušila kvůli péči o Matěje kariéru v módním a mediálním průmyslu. Otevřeně a s nadhledem se rozhodla sdílet příhody plné odsudků a odmítnutí stejně jako pochopení, lidsky zásadních setkání a dílčích pokroků a radostí. Graficky výraznou knihu ilustrují Matějovy autorské mapy. (šč)

 Matěj maluje mapy 
Michaela Hošková 
Portal
www.nakladatelstvi.portal.cz

Cvičebnice nápaditosti

Restartujte kreativitu s cvičebnicí, která vám díky své interaktivnosti nabídne unikátní způsob, jak odhalit podoby svého jedinečného tvůrčího myšlení. Čeká na vás 111 osvědčených tvůrčích cvičení a zhruba 20 milionů jejich variací. Čím více budete cvičit, tím více se o sobě dozvíte. Rozvinete své pozorovací dovednosti, bohatost slovní zásoby či schopnost uplatnit různé tvůrčí postupy. Kniha je určena lidem toužícím po úniku ze stereotypu, bez ohledu na věk či vzdělání. (šč)

Restart kreativity
René Nekuda
Melvil
www.melvil.cz

Jak je to s usínáním?

Sympaticky neokázalý a přitom fundovaný výklad britského psychoanalytika Dariana Leadera odhaluje, že mnohé z našich požadavků na „zdravý spánek“ jsou civilizačními mýty. Prozrazuje, jak ovlivnila farmacie knižní trh, co se stalo s naším spánkem v moderní době a jak skutečně funguje usínání. Autor nepromlouvá pouze ke čtvrtině populace, která trpí insomnií, ale svým výkladem plným odkazů na popkulturu oslovuje čtenáře se zájmem o to, jak společnost a civilizace mění naši mysl a tělo. (šč)

 Proč nemůžeme spát?
Darian Leader
Paseka
www.paseka.cz

Reportérem mezi dvěma zeměmi 

Ve své druhé knize se ostřílený televizní reportér a laureát ceny Magnesia Litera Jakub Szántó vyznává z hluboké náklonnosti k Izraeli, Palestině a jejich obyvatelům. S pomocí výrazných příběhů, barvitého popisu čtvrtstoletí orientálních zkušeností i líčení historického kontextu usiluje o nabourání leckdy schematického vnímání neklidného regionu. Zároveň autor vůbec poprvé odhaluje vlastní hluboké pouto k Blízkému východu a odkrývá své city k exotické a přece blízké oblasti. (šč) 

Z Izrastiny s láskou
Jakub Szántó
Argo
www.argo.cz

Momenty, na kterých (ne)záleží

 Minulé století bylo plné bojů, proher, vítězství, ale především paradoxů často se krčících ve stínu velkých dějinných událostí. Kniha Republika, jejímž prostřednictvím nás známý spisovatel, nakladatel a držitel řady literárních ocenění Jiří Padevět zavádí do období mezi lety 1918–1990, se pokouší přiblížit naši moderní historii na ploše 73 povídek. Vyprávějí o chvílích, které jsou z pohledu „velkých“ dějin nepodstatné až banální, ale z pohledu lidí, kteří je prožívali, naprosto zásadní.  

Republika
Jiří Padevět
Host
www.hostbrno.cz

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne