Foto: Moravská galerie

Dětský ateliér | Brněnská vila architekta Dušana Jurkoviče vystavuje výběr minimalistické tvorby současných umělců Evy Eisler a Petera Demka. Během výtvarného rodinného odpoledne, které se uskuteční 4. října, bude zaměřena pozornost především na sochařské práce Petera Demka. Děti zjistí, zda přirovnání „protiklady se přitahují“ je pouze fráze, nebo zda geometrické formy dokážou vyzdvihnout secesní ornamentalismus Dušana Jurkoviče a naopak. Akce probíhá v rámci festivalu Den architektury 2020.​

4/10 ve 14:30

Rodinné odpoledne: Setkání dekoru a geometrie

Jurkovičova vila

Jana Nečase 335, Brno