Zeleň, cyklostezky, modrozelená infrastruktura, zahrádky, výšky budov – nejen tato horká témata zajímala veřejnost při projednávání návrhu nového územního plánu. Tento dokument totiž ovlivní rozvoj Brna na příští desítky let. A s tím i životy všech jeho 381 346 obyvatel. Nejdiskutovanější aspekty plánu představí podzimní výstava v Urban centru.

Brno má raritu

Nejstarší územní plán v Česku. Stávající územní plán platí už 26 let. Na novém plánu, který ho nahradí, se pracuje dlouhých 18 let. Před dvěma lety převzal rozpracovaný plán tým Kanceláře architekta města Brna (KAM). Společně s Odborem územního plánování a rozvoje vyrazila KAM do finiše – vydat nový územní plán do konce roku 2022.

99 dní seznamování

KAM dokončila návrh nového plánu letos v březnu. Od 24. března se s ním mohla seznámit veřejnost. Do projednávání ale zasáhl nouzový stav a město dvakrát odložilo termín veřejného projednání. Lidé tak získali více času, téměř sto dní, na prostudování návrhu.

Vysíláme k vám

V době nouzového stavu připravila KAM tři živá vysílání k návrhu nového územního plánu a byla také hostem vysílání platformy Otevřené Brno. Celkem se na videa podívalo přes 13 000 lidí a bylo zodpovězeno přes tisíc dotazů.

Plán jede k vám!

Od června pokračovalo představování návrhu nového plánu v městských částech. A to jak na zastupitelstvech, tak v kulturních centrech. V rámci čtyř neformálních setkání „Plán jede k vám!“ se o návrhu nového územního plánu diskutovalo i v sále brněnské hvězdárny.

Ostře sledované téma

V návrhu nového územního plánu se střetávají často protichůdné cíle a zájmy různých skupin obyvatel – politiků, vlastníků pozemků, investorů, občanů a občanských spolků. Ty všechny je potřeba vyvážit ve prospěch města jako celku. Není divu, že i projednávání návrhu přilákalo velkou pozornost.

Veřejná projednání návrhu

Byla dvě a konala se 22. a 23. června na brněnském výstavišti. Lidé mohli přijít osobně i sledovat celý přenos on-line a dotazy pokládat po telefonu.

Námitky a připomínky

Celkem bylo k návrhu doručeno přes 8 200 podání. Ty obsahují přes 36 000 jednotlivých námitek a připomínek. Vypořádány mají být do jara příštího roku, kdy je v plánu opakované veřejné projednání návrhu.

381 346 územních plánovačů

Výstava Kanceláře architekta města představí nejčastější témata, která zajímala veřejnost při projednávání návrhu nového územního plánu. Součástí výstavy budou semináře s odborníky. Program najdete na kambrno.cz.

8/10–29/11
Výstava 381 346 územních plánovačů
Vernisáž 7/10 v 18.00
Semináře vždy v 17.30
22/10 Budoucnost cyklodopravy v Brně
29/10 Jsou protipovodňová opatření zbytečná?
5/11 KAM se zahrádkami?
12/11 Výšková regulace budov
19/11 Modrozelená infrastruktura
26/11 Architektonické soutěže

Aktuální program najdete na kambrno.cz
Urban centrum Brno
Mečová 5, Stará radnice
po–pá 10.00–12.00., 13.00–18.00
vstup volný
urbancentrum.brno.cz
kambrno.cz

Převzato z časopisu KAM v Brně → shop.pocketmedia.cz/predplatne