Foto: BuranTeatr

Derniéra | Jak být autentická v prostředí, které mi to nedovoluje? O jaké prostředí se jedná? A proč mi to nedovoluje? Toto všechno jsou otázky, které vzešly z procesu zkoušení během několika intenzivních víkendů. Těmito otázkami se intenzivně zabývala mezigenerační skupina sedmi žen, které se tímto pokusily reagovat na současný stav společnosti a které pocházely z různých sociálních vrstev a jejich profesní působení bylo rovněž různorodé. Naopak to, co měly všechny společné, byla životní zkušenost s jistými formami útlaku. Ve vzniklé inscenaci reflektují formy útlaku, se kterými se setkáváme dnes a denně, ve větší či menší míře. Derniéra tohoto divadla se v BuranTeatru uskuteční v úterý 29. září.

29/9/ v 19:30

Divadlo utlačovaných /v podání mezigenerační skupiny žen/

BuranTeatr

Sokolský stadion, Kounicova 20, Brno