Foto: Millenium187

Komentovaná prohlídka | V rámci Dnů evropského dědictví proběhne komentovaná prohlídka Místodržitelského paláce, jedné z nejpozoruhodnějších barokních budov v Brně. Návštěvníci se podívají i do míst, která nejsou běžně veřejnosti přístupná a nahlédnou při tom do historie budovy, která byla postavena coby augustiniánský klášter, poté sloužila také jako sídlo zemského úřadu nebo jako Muzeum dělnického hnutí. Prohlídka se uskuteční ve čtvrtek 17. září.

17/9 od 17:00

Tajemství barokního paláce

Moravská galerie, Místodržitelský palác

Moravské náměstí 680, Brno