Foto: Atelier Terra Florida / Atelier Světlík

Vernisáž | Muzeum romské kultury připravilo výstavu návrhů vzešlých z krajinářsko-architektonické soutěže na podobu budoucího památníku Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Výstava začíná vernisáží 15. září v 17 hodin v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně a potrvá do 18. října. 

od 15/9 v 17:00 do 18/10

Nový památník v Letech

Moravská zemská knihovna 

Kounicova 65a, Brno

foyer MZK / 1.–3. patro