Foto: Muzeum regionu Boskovicka

Výstava, která proběhne v boskovickém muzeu, představí kdysi významný a slavný rod pánů z Boskovic. Boskovicové spoluutvářeli dějiny Moravy od sklonku 13. do konce 16. století. Členové rodu se objevovali ve společnosti nejpřednějších mužů země a v královských službách. Zastávali důležité úřady jak zemské a dvorské, tak i církevní. Byli mecenáši umění, staviteli pevných hradů i okouzlujících zámků, schopnými vojevůdci či zakladateli a patrony klášterů a kostelů.

18/9 2020–4/4 2021

Muzeum regionu Boskovicka

Hradní 1, Boskovice

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne