Foto: Meeting Brno

Festival | Vydejte se po stopách více než dvaceti tisíc Brňanů, kteří byli před 75 lety hnáni směrem k rakouským hranicím. Pamětní pochod k vyhnání německého obyvatelstva z Brna v roce 1945 v rámci festivalu Meeting Brno. Účastníci se mohou k průvodu libovolně přidat či se od něj odpojit díky zvláštním autobusovým linkám, které budou po celou dobu kyvadlově jezdit podél trasy.

12/9 od 8:30

Pouť smíření

Meeting Brno

8:30 a 9:00 odjezd autobusů z Brna, Mendlovo náměstí

9:30 úvodní slovo a uctění památky obětí u smírčího kříže v Pohořelicích

18:00 slavnostní zakončení v zahradě opatství na Mendlově náměstí v Brně