Historické snímky líčí leckdy ponurou atmosféru první republiky. Foto: Technické Muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně ožije expozicí, která připomíná mimořádnou událost z roku 1933. Probíhající výstava vykresluje souvislosti napadení Svatoplukovy kasárny v Židenicích iniciované sedmdesáti příslušníky Národní obce fašistické, k němuž došlo v nočních hodinách z 21. na 22. ledna.

Útok byl úspěšně odražen a Židenický puč je dodnes pokládán za jediný pokus v tehdejším Československu, který měl způsobit převrat. Pouhý den nato došlo k zatčení Radola Gajdy, následné odsouzení však pro nedostatek důkazů bylo zamítnuto. Výstava mapuje nejen průběh osudné noci a příběhy zúčastněných vojáků, návštěvníci se rovněž dozví o vzniku, činnosti a pozoruhodných momentech 43. pěšího pluku. Originální výstroj doplňuje výzbroj, nechybí dobové uniformy, historické snímky a osobní předměty vojáků, jež vykreslují tyto nelehké časy. (lz)

do 18/10

100 let 43. pěšího pluku v Brně

Technické muzeum

Brno

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne