Zátiší s kousky chleba – příběh dříve známé a úspěšné fotografky, která přesídlí z New Yorku na venkov. Foto: KJM

Přinesla jsem si domů hromádku knih a váhala, do které se pustit. Mohlo jít o cílený výběr autora, žánru, někdy, přiznejme si, i tloušťky knihy. Odolala jsem pokušení nahlédnout, zda mne naláká krátká anotace. Byl to obal knihy s ilustrací, která mne zaujala svou vlídností, která pocitově ladila se stejně upokojujícím názvem knihy – Zátiší s kousky chleba.

Začetla jsem se do prvních řádků. Pokud byste hledali strhující děj, který vás nutí hltat stránku za stránkou, pak byste pravděpodobně tuto knihu odložili. Pokud však máte chuť zvolna přemýšlet nad všedními událostmi, které ve výsledku utváří životní příběh, pak je to to správné čtení. Prostřednictvím příběhu dříve známé a úspěšné fotografky, která přesídlí z New Yorku na venkov, se vnoříte do jejích vzpomínek, prožitků a přístupu k životu. Při focení zvířat objevuje nové hodnoty života, nachází novou energii i životní lásku. Na mnoha místech knihy jsou myšlenky, které se vryjí do mysli. Rebeca dosud život poznávala jen ve dvou dimenzích, prohlédla si věci, věděla jak vypadají, ale ne čím doopravdy jsou. Nahoře na posedu pochopila, jaký vztah k zemi mají lidé, mezi nimiž nově žila. Další knihou, která mě zaujala, je Olga od Bernharda Schlinka. Životní příběh Olgy překlenuje několik klíčových historických etap Německa od konce 19. století až do 70. let 20. století. Odehrává se před námi příběh silné, cílevědomé a samostatné osobnosti, která se musela porvat s nepřízní osudu po ztrátě rodičů a prosadit si možnost vzdělání. To, co se však celým příběhem vine jako červená nit a je vyprávěno z mnoha úhlů pohledu, je její láska k Herbertovi. Láska vášnivá, trpělivá i zatracovaná. Láska, která trvá i v okamžiku, kdy je jisté, že Herbert nepřežil svou poslední arktickou výpravu. Olga, která po nemoci ohluchla, se na stáří stává průvodkyní mladému muži z rodiny, kam chodila šít. A prostřednictvím něj se dovídáme detaily z nikdy nedoručených dopisů Herbertovi. Závěrečné řádky se vryjí do mysli: „Melodií Olžina života byla její láska k Herbertovi a protest proti němu.“ Příběh této ženy vás vtáhne a nepustí, dokud nedočtete poslední řádek. A i pak přemýšlíte…

Libuše Nivnická
ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Převzato z časopisu KAM v Brně → shop.pocketmedia.cz/predplatne