Foto: Galerie OFF/FORMAT

Výstava|Dernisáž výstavy autorek Anežky Abrtové, Evy Jaroňové a Marie Štefáčkové za účasti autorek. Součástí dernisáže bude performance. Začíná se v 18 hodin v Galerii OFF/FORMAT

Umění

9/9

Myceliem – dernisáž

Galerie OFF/FORMAT

Gorkého 41