Vizualizace: bytové domy Vojtova

Jak zajistit dostupné bydlení? Jaký je bytový fond města? Jaké jsou názory a požadavky Brňanů na bydlení? I další letošní výstava pokračuje aktuálním tématem, zaměřuje se na dostupné městské bydlení. Přináší krátký průřez historií bydlení v Brně, pohled na realizace a připravované projekty města v oblasti bydlení i aktuální výsledky sociologického výzkumu Bydlení v Brně.

3/9–2/10

URBAN CENTRUM

Stará radnice

Mečová 5, Brno

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne