Výstavu můžete zhlédnout až do března příštího roku. Foto: MZM

„Poslyšte lidičky krátce, chci vám odhaliti zrádce, zrádce vznešeného pána, císaře Maxmiliána,“ zpívá se v kramářské písni o smrti Maxmiliána Habsburského, který byl od roku 1864 mexickým císařem.

Zatímco dnes by se zprávy o takové události šířily po sociálních sítích a v médiích, v době Maxmiliánovy popravy měli lidé kramářské písně. A právě ty představuje nová výstava Moravského zemského muzea, která je k vidění od 4. září v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu. Světské kramářské písně byly tak trochu bulvárem. Zpívalo se v nich o mordech, bitvách či přírodních katastrofách. Najdou se však i písně třeba o nebezpečí tabáku nebo alkoholu. Texty si lidé mohli koupit na poutích a jarmarcích a pak si je svazovali do špalíčků. Obsahově je výstava úzce spjata s jihomoravským regionem, především Brněnskem. Ostatně i zmíněná píseň o Maxmiliánovi má spojitost s Brnem – na cestě do Mexika převzít trůn ho doprovázel brněnský rodák, lékař a cestovatel Jindřich Vávra, který má souběžně výstavu v Pavilonu Anthropos.

4/9–7/3/2021

Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou

Moravské zemské muzeum

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne