V prvním vodojemu probíhají prohlídky pro omezený počet lidí. Foto: Jan Cága

Do dvou let by měly být veřejnosti zpřístupněny všechny tři vodojemy na Žlutém kopci. V současné době je provizorně zpřístupněn pouze jeden, v plánu je otevřít veřejnosti všechny tři. Městští radní již dali souhlas se zpracováním investičního záměru.

Několik letních prohlídek, vypsaných Turistickém a informačním centrem města Brna v jednom z vodojemů na Žlutém kopci, vzbudilo velkou vlnu zájmu.

 

„Skupiny jsou omezené na 15 lidí, protože tak je prostor zkolaudovaný. Aby mohlo do prostoru víc lidí najednou, je třeba vybudovat další únikový východ a stavbu rekolaudovat. Zároveň je třeba samozřejmě vybudovat i vstupy do dalších dvou nádrží a plánujeme také opravit technický domek, který je ve špatném stavu a stojí nad vodojemy. Mohlo by v něm být zázemí k areálu i například kavárna,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Oliva.

 

Tři vodojemy pod Žlutým kopcem mezi ulicemi Tvrdého a Tomešovou vznikly na přelomu 19. a 20. století podle projektu anglického stavitele Thomase Docwryho. Dva z nich jsou postaveny z červených pálených cihel bez použití oceli, dřeva nebo železobetonu, třetí, nejmladší vodojem patrně z roku 1910 pak tvoří dvě betonové nádrže. Celkem měly tyto vodárenské objekty objem více než 20 tisíc kubických metrů a čerpala se do nich voda z úpravny v Pisárkách. Z provozu byly odstaveny až v roce 1997, od té doby jsou prázdné a zakonzervované. V roce 2019 Ministerstvo kultury prohlásilo soubor staveb „Historický vodárenský areál“ za kulturní památku.

Ve zpřístupněných vodojemech by mohl vzniknout nejen prostor pro prohlídky, ale také třeba muzeum vodárenství. V úvahách se objevuje i možnost jeden z vodojemů opět zatopit a prohlídku prostor absolvovat na lodičkách.