Nové parky a rekreační plochy, atraktivní promenáda kolem Brněnské přehrady i rozšíření centra
Bystrce – tyto a další ideje představují architekti jako součást řešení brněnského úseku silnice X43. Její podobu hledá kraj i město už přes deset let. Vedení Brna si proto na základě podkladů Jihomoravského kraje a s pomocí Kanceláře architekta města Brno (KAM) nechalo zpracovat tři urbanisticko-dopravní studie. Jejich úkolem je ukázat možnosti citlivého zapojení dopravní stavby do okolní zástavby a krajiny. Výsledky si můžete prohlédnout na výstavě v Urban centru, a to od 6. do 28. srpna.

6. – 28. srpna 2020
Vernisáž výstavy 5. srpna v 18 h

URBAN CENTRUM BRNO

Stará radnice, Mečová 5, 602 00 Brno