O festivalu Meeting Brno a jeho podstatě v krátkém rozhovoru s Danielou Hammer-Tugendhat.

Tématem letošního ročníku festivalu Meeting Brno je význam sebereflexe a sebevědomí pro vyspělou a odpovědnou občanskou společnost. Je podle vás dnešní společnost taková?

Občanská společnost s vyspělými občany musí být cílem každé demokracie. Kolektivní sebereflexe a sebevědomí jsou možné jen tehdy, když se společnost vypořádá se svými kořeny. A kulturní kořeny Brna nejsou jen české, nýbrž i německé a židovské. Tato rozmanitost přispěla k velkému rozkvětu města v meziválečném období. A právě dnes, kdy etnické, náboženské a kulturní rozdíly nejsou považovány za bohatství, ale za nebezpečí, je Meeting Brno velmi důležitou událostí.

Proč si myslíte, že je v dnešní době dobré připomínat minulost?

Historie se neopakuje. Ale strukturální prvky se opakovat mohou. A vzhledem k dnešní krizové době je nebezpečí návratu k nacionalistickým, rasistickým, xenofobním, poslušným společnostem velké. Ve 30. letech 20. století byla velká ekonomická krize jedním z předpokladů pro německý nacionální socialismus. A odpovědnost za tuto krizi nebyla hledána tam, kde tkvěla, totiž v rozvírání propasti mezi několika málo bohatými a mnoha chudými a nezaměstnanými. Odpovědnost za krizi byla podsouvána těm takzvaně jiným – a tehdy to byli Židé. Dnes už to nejsou Židé, v podstatě tedy také, ale už jich tolik není. Dnes jsou „ti jiní“ muslimové, uprchlíci a azylanti. Zabývat se vlastní minulostí stejně jako kulturní rozmanitostí současnosti pomáhá tomu, abychom byli imunní vůči populistickým politikům.

V názvu festivalu figuruje slovo setkání, v čem vidíte sílu setkání pro dnešek?

Myslím, že není nic, co by k odbourání předsudků, rozvoji empatie, porozumění a tolerance mohlo přispět lépe než setkání různých lidí s rozdílnými názory a pohledem na svět.

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne