V rámci probíhajícího festivalu Meeting Brno se v pátek 24. července uskuteční Pecha Kucha Night s názvem “Brno staví staré město” zaměřená na prezentaci architektonických záměrů, které mapují a nově prezentují historické vrstvy Brna a vzniká díky nim nová kulturní infrastruktura zaměřená na paměťovou oblast.

Martina Viktorie Kopecká, husitská farářka a prezidentka festivalu Meeting Brno:

“V Brně se i díky aktivitám festivalu Meeting Brno za posledních 5 let zrodilo několik zdánlivě na sobě nezávislých záměrů, které rekonstruují historickou podobu různých objektů a které ukazují na soužití Němců, Židů a Čechů v jednom společném městě. Na páteční PechaKucha Night / Lenka Dusilová sólo / Brno staví staré město v prostorách starobrněnského kláštera budou proto architekty či iniciátory záměrů představeny projekty, které všechny spojuje pohnutá minulost a 20. století plné válek a nesnášenlivosti z důvodu národnostních i náboženských. Snažením festivalu Meeting Brno i mě osobně je, aby se podobné náboženské a národnostní konflikty neopakovaly, připomínání historie tomu může pomoci.”

Petr Kalousek, ředitel festivalu Meeting Brno:

“Nezávislost těchto záměrů je jen zdánlivá, protože všechny pramení ze stejného myšlenkové zdroje, a to ukazovat historické vrstvy města, které byly dlouhodobě opomíjeny. Díky Roku smíření, Deklaraci smíření přijaté v roce 2015 a následném ustanovení Meetingu Brno se jim začala věnovat zvýšená pozornost. Záchrana Arnoldovy vily, socha Marie Restituty či plán na vybudování Schindlerovy archy v Brněnci jsou spojeny s Meetingem Brno a lze s trochou nadsázky i říci, že bez něj by dost možná nebyly”.

Filip Chvátal, radní města Brna pro územní plánování a rozvoj města:

“Jsem rád, že v posledních letech i díky aktivitám tohoto paměťového festivalu vzniklo hned několik aktivit, které mají ukazovat starší vrstvy města Brna. Propracovaná kulturní infrastruktura je důlěžitá pro dobré fungování města a jeho rozvoj, jedná se často o zásadní městotvorné projekty, jako je tomu třeba v případě tzv. Káznice na Bratislavské, oživování augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí či v budoucnu Dokumentační centra holocaustu na Benešově třídě. Brno realizaci těchto záměrů podporuje a je to důkaz toho, že politika může někdy pomoci dobrým věcem.”

Krátce k jednotlivým projektům:

1. Káznice a její transformace na Kreativní centrum a Místo paměti, atelier Kava. Jan Novotný:

“Před dvěma lety jsme vyhráli architektonickou soutěž na znovuoživení bývalé barokní
Káznice na Bratislavské, kterou procházela často velmi pohnutá historie. V tuto chvíli probíhá
řízení pro vydání územního rozhodnutí a s městem připravujeme další projektové stupně. Našim
cílem je skloubit prostory pro kreativní povolání s prostory pro paměťové účely, což znamená
synergii obou záměrů. Působením umělců a kreativců v rámci objektu se bude posilovat kvalitní
prezentační podoba historického obsahu, který je potřeba stále připomínat. Otevřením areálu
chceme oživit kulturní a společenský život celé čtvrti.”

2. Arnoldova vila a její rekonstrukce a přeměna na Centrum dialogu v podání Atelieru 99. Martin Jeřábek a Zdeněk Přibyl:

“V současné době je projekt po projektantské stránce kompletně hotov a čekáme, jak uspějeme v žádosti na Norské fondy, což budeme vědět za pár měsíců. Věříme, že se to podaří a návštěvnící budou moci brzy zavítat do celého areálu Arnoldovy vily, starší “sestry” vily Tugendhat a Löw-Beer. Zpřístupněna bude jak vila samotná tak velká a krásná zahrada se zahradní kavárnou a místem k odpočinku. Součástí objektu bude badatelské centrum vily Tugendhat a celý objekt je koncipován jako živé místo naplněné kulturními aktivitami či přednáškami.”

3. Mendelův skleník a záměry augustininského opatství od Chybik + Kristof Architects & Urban Designers. Ondřej Švancara:

“Obnova Mendlova skleníku leží nyní také na Norských fondech a netrpělivě čekáme na zprávu o výsledcích. Záměr má vydané pravomocné stavební povolení a v nejbližších týdnech začínáme s přípravou prováděcí dokumentace. Mendelův skleník je asi nejdůležitějším místem pro praktickou část objevu genetiky, zde dělal Mendel své pokusy na hrášku. Je to také první realizace, která se děje v rámci kláštera a Mendelova náměstí, věříme, že další budou následovat – oranžerie, socha Mendela, otevírání dalších částí klášterní zahrady atd. Potenciál tohoto místa je obrovský.”

4. Kostel Marie Restituty na Lesné od Atelieru Štěpán a vize sochy Marie Restituty. Marek Jan Štěpán:

“Kostel blahoslavené Marie Restituty byl nedávno dokončený a čeká na své zářijové slavnostní požehnání. Je to moderní architektura pracující se světlem a prostorem, využívající možná pro kostel netradičně motiv duhy. Práce na kostele bylo jako práce na kostele. Stálo to však věřím za to, Marie Restituta, řádová sestra utýraná nacisty si jako brněnská rodačka zasvěcený kostel zaslouží. Věřím taky, že se v blízké době dočkáme jejího kvalitního sochařského připomenutí v parku v Husovicích.”

5. Brněnec a památník Schindlerovy archy, šoa a textilní továrny rodiny Löw-Beer, Daniel Low-Beer:

“Löw-Beerovi byli pozváni zpět do Brna v roce 2017 poprvé od roku 1938, společně s rodinami Tugendhat a Stiassni, jako součást festivalu Meeting Brno. To nám vrátilo část naší historie a poprvé po 80 letech jsme se cítili jako doma. Navštívil jsem naši bývalou rodinnou továrnu, kterou ukradli nacisté a poté provozoval Oskar Schindler. Přišel domů na Moravu, aby postavil Schindlerovu archu vyobrazenou ve Spielbergově filmu.Jednalo se o koncentrační tábor, ale bylo v něm zachráněno před smrtí 1200 Židů. Setkání v Brně mi dalo příležitost obnovit naše rodinné partnerství s některými významnými místními obyvateli v Brněnci. Díky tomuto partnerství zachraňujeme a přestavujeme Schindlerovu archu na významné muzeum a vzdělávací centrum, abychom se zapojili do řešení minulých i současných problémů diskriminace.”

6. Dokumentační centrum holocaustu na Moravě. Martin Reiner, iniciátor záměru:

“Nedávno byl založen Nadační fond, jehož úkolem je vybudování tohoto centra na ulici Benešova vedle autobusové nádraží. Ve správní radě usedla například primátorka města Brna, paní Markéta Vaňková, či předseda Ústavního soudu, Pavel Rychetský. Musíme se nyní hodně snažit, abychom získali potřebné finanční prostředky, věřím však, že se nám to podaří. Osudy moravským Židů jsou poměrně opomíjeny, je potřeba zmapovat spoustu lokalit a hlavně vše důstojně prezentovat. Centrum by mělo být chloubou moderní architektury, protože takové téma si to jednoznačně zaslouží.”

Více informací najdete na události akce – zde