Foto: Muzeum Brněnska

Poznejte okolí Brna, prověřte svůj důvtip a získejte originální odměnu! Letní hra pro děti probíhá na všech pobočkách Muzea Brněnska: Muzeum ve Šlapanicích, Muzeum v Ivančicích, Památník písemnictví na Moravě, Podhorácké muzeum, Památník Mohyla míru a vila Löw-Beer v Brně. Každý úspěšný řešitel, který splní všech šest úkolů, získá speciální karetní hru. Zapojit se můžete také do slosování o volné vstupenky a další ceny. Vaším průvodcem bude Výrák – výr velký ze sbírek Podhoráckého muzea.

1/7–13/9

Pobočky Muzea Brněnska

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne