Návrh řešení nevyužívané lokality bývalého areálu FSIK METAL při ulici Dornych. Foto: tým reFIELD

Komunikace, otevřenost a schopnost přijímat podněty – učit se – od jiných jsou základními předpoklady naplnění vize města, které chce být chytré. Město Brno má tuto ambici, a proto realizuje aktivity, které jeho cestu k chytré budoucnosti podporují. Účastní se prestižních mezinárodních soutěží, dlouhodobě spolupracuje s komunitou studentů na řešení konkrétních výzev a také otevřeně komunikuje, jak si v různých oblastech života stojí.

Brno podalo přihlášku do dvou mezinárodních soutěží. Foto: Hvězdárna a planetárium Brno

Mezinárodní ambice

Chytrost znamená v první řadě spolupráci s partnery, kteří ovlivňují podobu Brna a mají zájem se podílet na jeho budoucnosti, ale také s občany, zřizovanými i nezřizovanými organizacemi, univerzitami, podnikateli… Tato spolupráce je v tzv. ekosystému města dlouhodobě rozvíjena. Bez ní bychom se jen stěží mohli zapojit do prestižních mezinárodních soutěží, jejichž cílem je podpořit povědomí o Brně jako o městě inovací či získat zdarma renomované experty ze zahraničí ke konzultaci dalšího rozvoje konkrétních projektů.
Město Brno podalo přihlášku do soutěže Evropské hlavní město inovací 2020 (European Capital of Innovation 2020), která oceňuje inovační potenciál evropských měst. Další přihláška putovala do Výzvy inteligentních měst 2020 (Intelligent Cities Challenge) vyhlašované Evropskou komisí, jež je určena pro 50 vybraných evropských měst, která prokážou hluboký zájem a motivaci rozvíjet se pomocí digitální transformace směrem k lepší udržitelnosti.

Mezinárodní soutěže
fb.com/chytrebrno

Studenti oživují zanedbané lokality

V květnu hodnotitelé vybrali vítěze již 9. ročníku Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS, na které spolupracuje město Brno s brněnskými univerzitami v široké škále oborů. Od prosince loňského roku tak tři studentské týmy pod dohledem Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna vytvářely návrhy revitalizace tří lokalit typu brownfields. Jednalo se o bývalou vojenskou jídelnu na ulici Žižkově, bývalou cihelnu v Řečkovicích a bývalý areál FSIK METAL u ulice Dornych. Letošní ročník nebyl výjimečný pouze situací ohledně výskytu onemocnění covid-19, s níž se studenti museli vypořádat a která znemožnila osobní konzultace i prezentace prací. I přesto ovšem vynikal vysokou kvalitou odevzdaných výstupů od všech tří mezioborových týmů. Vyhlášení výsledků proběhlo taktéž v netradičním duchu ve formě pikniku v parku Lužánky, kde byly všem předány certifikáty i finanční odměna. Všechny týmy si rozdělily 130 000 Kč. Vítězem se pro letošní ročník stal tým reFIELD.

Soutěž MUNISS
www.muniss.cz

Město se nechá díky soutěži inspirovat například návrhy řešení nevyužívané lokality bývalého areálu FSIK METAL při ulici Dornych. Foto: tým reFIELD

Ve Zprávě o stavu města se nachází mnoho zajímavých srovnání. Foto: Magistrát města Brna

Jaký byl rok 2019 v Brně?

Jak je v Brně bezpečno, kolik turistů ho minulý rok navštívilo či kolik se zde narodilo dětí? Na tyto a spousty dalších otázek přináší odpovědi čtvrtá Zpráva o stavu města. Ta stejně jako v minulých letech představuje odlehčenou a hravou formou zajímavá čísla, která jsou spojena s městem Brnem. Data a informace jsou uspořádány do pěti oblastí podle strategie #brno2050 – Prostředí, Prosperita, Služby, Zdroje a Správa. „Cílem zprávy je přispívat k pochopení a porozumění tomu, jak a proč město v jednotlivých oblastech života funguje. Jenom tak se dá město dobře spravovat a rozvíjet. Lidem navíc data představujeme zábavnou formou, která je pro ně zajímavější než běžné tabulky a grafy,” uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. „V letošní Zprávě o stavu města vychází většina statistik a čísel pro Brno pozitivně, město tak má výbornou výchozí pozici, aby zvládlo situaci spojenou s dopady opatření proti šíření covid-19,” dodal druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Zpráva o stavu města
data.brno.cz

Výběr z dat

• V Brně došlo v roce 2019 k opětovnému nárůstu počtu obyvatel. Při přepočtu všech narozených
dětí na 1 000 obyvatel (což činí 12,2 dětí) je Brno dokonce na prvním místě mezi všemi 77 okresy ČR.

• Statutární město Brno znamená správu 29 městských částí, 9 městských firem a 35 příspěvkových
organizací města. Statutární město Brno zaměstnává přes tři a půl tisíce zaměstnanců.

• Rok 2019 byl v Brně druhým nejteplejším od roku 1961. Roční úhrn srážek byl ve srovnání
s minulými chudými roky o něco vyšší – téměř 580 mm.

• I když kriminalita v Brně v minulých letech neustále klesala, v roce 2019 byl zaznamenán mírný
nárůst počtu trestných činů. V roce 2019 tak evidujeme přes deset a půl tisíce trestných činů.

• Pozitivní je, že už několik let klesá spotřeba vody: denně je to 106,5 litru na jednu osobu.

• V Brně máme jen 33 km cyklostezek, což je nejméně ze srovnatelně velkých měst EU.

 

• V Brně se daří rodinám, což potvrzuje i nejvyšší počet sňatků od roku 2008 a zároveň nejnižší číslo rozvodů za posledních 20 let. V Brně tak máme přes dva tisíce nových manželství.

•    Dobrá informovanost ať už směrem k veřejnosti nebo od ní je tak jedním z pilířů pro další možné zapojení obyvatel do dění ve městě. V tomto směru Brno využívá i sociální sítě, kde má město skoro 25 tisíc fanoušků.

•    Zeleň zabírá více jak polovinu zastavěné části města, není však rovnoměrně rozprostřena. Proto je nutné plošně zavádět opatření na zmírnění dopadů vln horka, zejména právě pomocí zeleně.  

•    Například v péči o seniory lze využít téměř 2 400 lůžek v zařízeních sociální péče. Tento segment dobře doplňuje i bydlení v domech s pečovatelskou službou a další alternativní formy bydlení.

•    Jedním ze zdrojů může být i odpad. Brňané vyprodukovali v roce 2019 přes 100 000 tun odpadu a opět došlo k nárůstu této produkce. Míra recyklace se však zvýšila na 20 %.

 

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne