„Vystup z řady“ na letošním ročníku festivalu Meeting Brno. Foto: Meeting Brno

Pátý ročník festivalu se v důsledku pandemie uskuteční výjimečně „na pokračování“: započne týdnem od 20. do 25. července a završí se ve dnech od 4. do 14. září. Festivalový program přinese na třicet diskusních a kulturních pořadů reflektujících důležitost celospolečenského vyrovnání se s minulostí.

Festival podtrhne nezbytnost znalosti vlastních kořenů, díky čemuž můžeme jako společnost i jako jednotlivci pevně zakotveni čelit výzvám současnosti. Mottem letošního ročníku je „Vystup z řady“.
Před pěti lety učinilo město Brno velké gesto smíření vyjádřením lítosti nad událostmi z léta 1945 včetně divokého odsunu německojazyčného obyvatelstva. Brno vystoupilo z řady a začalo se profilovat jako sebevědomé evropské město, které si váží své mnohonárodnostní historie. Letošní festival umožní seznámit se s významnými aktuálně vznikajícími nebo probíhajícími projekty, které přispívají k udržení paměti města a regionu.
V rámci večera PechaKucha Night věnovanému prezentaci brněnských paměťových projektů vystoupí i Lenka Dusilová. Šestinásobná držitelka ceny Anděl zahraje sólo 24. července v prostorách augustiniánského opatství na Mendlově náměstí. Vstup je zdarma. Vrcholem festivalu bude 5. září exkurze do Brněnce spojená s projekcí filmu Schindlerův seznam přímo v areálu bývalé továrny, kde se příběh záchrany 1 200 Židů odehrál a kde nyní Daniel Low-Beer plánuje vybudovat „památník Schindlerovy archy, šoa a Löw-Beerovy textilky“.

20–25/7 a 4–14/9

Meeting Brno 2020

různá místa, Brno

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne