Nenechte si namluvit že v létě je ve městě nuda. Naopak. Brno v létě rozezní a roztančí několik festivalů. Páteční večery v okolí naší redakce na Jakubském náměstí připomínají svou atmosférou víc než co jiného středomořské slavnosti. Brno se v posledních letech změnilo k nepoznání. Jsme moc rádi že u toho můžeme být! 


Jste již města přesyceni a toužíte spočinout v lůně přírody? Žádný problém. KAM v Brně vám poskytne také množství užitečných tipů kde strávit letní dny a noci mimo ruch velko/města. 

Tématem letního vydání je Masarykův okruh. Za svou devadesátiletou existenci prošel mnoha změnami od původní 30 km dlouhé tratě vedoucí městskými části až k aktuální samostatné dráze. Která slavná jména na okruhu závodila? Kde ve městě ještě nalezneme pozůstatky jeho zajímavé historie? A jaká motoristická klání se v Brně odehrávají letos? To vše vám prozradí naše fotoreportáž.

 

Řídící věž bývalého Masarykova okruhu stojí na svém místě od 30. let 20. století. Foto: Pocket media/Ivo Dvořák

Poezie, hudba, pokora… Rozhovor s Jiřím Pavlicou vychází k příležitosti vydání „živáku” jeho kapely Hradišťan ve spojení se Spiritual Kvintetem a operní pěvkyní Dagmar Peckovou, povídali jsme si však i o inspiraci a neobvyklém hudebním záběru tohoto moravského muzikanta. Ostatně, výmluvné je prohlášení vedoucího Spiritual Kvintetu Jiřího Tichoty: „Spoluprací s Hradišťanem jsem došel k názoru, že žádná lidová hudba neexistuje a všechno napsal Pavlica.”

 

Jiřího Pavlicu jsme fotili před koncertem na hradu Špilberk. Foto: Pocket media/Ivo Dvořák

V letním vydání vás vezmeme i na procházku do brněnské historie, konkrétně za rodinou Löw-Beerů. Příběh vlivných továrníků období konce 19. a počátku 20. století je jedním z  dokladů skutečnosti, že Brno bylo svou průmyslovou etapou významně formováno a její připomínky můžeme ve městě nacházet až do dnešních dnů.

Příští KAM vyjde až na konci srpna. Pokud chcete mít jistotu že vám KAM neunikne jednoduše si jej předplaťte na stránce shop.pocketmedia.cz

Inspirativní léto přeje

David Tieku

šéfredaktor