Historická fotografie původního pivovaru Moravia. Foto: pivovar Moravia

Pivo od Moravie dnes najdete na čepu mnoha brněnských i mimobrněnských podniků. Původní pivovar Moravia (založený 1898) stával v místech mezi ulicemi Kotlářská a Dřevařská a v době svého vrcholu vařil asi 200 000 hektolitrů piva ročně, což z něj dělalo druhý největší pivovar v Brně.

V dobách první republiky zažívalo pivovarnictví zlaté časy. Nejinak tomu bylo i v pivovaru Moravia, k jehož specialitám patřilo čtrnáctistupňové světlé exportní pivo Zlato Moravy a šestnáctistupňové speciální tmavé pivo Bavaria. V roce 1933 však na pivovar, stejně jako na mnoho dalších společností, dolehly následky hospodářské krize a proudy zlatavého moku se zastavily. Později, v roce 1943, došlo k fúzi se starobrněnským pivovarem a tedy i k zániku kdysi slavné značky.
Každého, kdo by si chtěl prohlédnout původní prostory pivovaru, musíme zklamat, byl bohužel srovnán se zemí. Stát do dnešních dob zůstala jen správní budova paláce Morgensternových, částečně se dochovala také budova tehdejší sladovny, kde našel v minulosti zázemí pivovar LUCKY BASTARD. Můžeme si tak jen domýšlet, jaké pivo zde tehdy vyráběli, pokud sáhneme po historických fotografiích a útržkovitých informacích o technologickém vybavení. Naštěstí pokračování v odkazu neznamená nalezení původní receptury piva Moravia v podlaze sladovny.
Pivovar Moravia je přes všechno výše uvedené totiž živý i dnes. V roce 2016 (po 118 letech) byla značka pivovaru Moravia obnovena v již zmíněné původní budově sladovny na Kotlářské a v září 2017 byla zahájena výroba v Brně-Medlánkách s ročním výstavem 9 000 hl piva. Na počátku obnovy stál jasný cíl – vařit chuťově zajímavá spodně kvašená piva, tzv. ležáky. A samozřejmě nejen vařit, ale také nabízet milovníkům tohoto zlatavého moku k uhašení žízně a prožitkům ve chvílích pohody při posezení s přáteli nad orosenou sklenicí brněnského řemeslného piva. Jak se toto úsilí znovuzakladatelům slavné značky podařilo, můžete posoudit sami. Piva z pivovaru Moravia totiž naleznete hned v několika desítkách brněnských restaurací, barů i kaváren, ve velkoobchodech, pivotékách, zkrátka všude, kam se lze ubírat ve jménu uhašení žízně.

featured-image-alt-text

Akciový ležák vznikl u příležitosti získání akcie pivovaru Moravia z roku 1936. Foto: pivovar Moravia

AKCIOVÝ LEŽÁK 12°

Před časem v pivovaru Moravia uvařili nový, speciální Akciový ležák, který se pokouší přiblížit původní chuti tamějšího piva. Podnětem k výrobě tohoto speciálu bylo získání historické akcie pivovaru Moravia z roku 1936 a seminář, který se zaměřil na výzkum historických odrůd ječmene z pohledu jejich pivovarského významu.
Aby se chuť nového Akciového ležáku podobala tomu původnímu co nejvíce, spojil se Výzkumný ústav pivovarský a sladařský s humnovou sladovnou v Záhlinicích a společně připravili slad z historické odrůdy ječmene Stupický staročeský. Tato odrůda vznikla výběrem ze staročeských odrůd ve 20. letech 20. století a již více než 60 let se komerčně nepěstuje.
V pivovaru Moravia pak tento slad z historického ječmene spojili s hlávkami původních Osvaldových klonů Žateckého červeňáku, které byly vyšlechtěny ve 20. a 30. letech minulého století. Speciální surovinu dodal pivovaru přímo Chmelařský institut v Žatci. V Brně pak uvařili světlý ležák tradičním třírmutovým výrobním postupem a místní sládci doufají, že vám bude chutnat. Dát si ho můžete na různých místech v Brně a poznáte ho podle akcie pivovaru Moravia z roku 1936, která zdobí etiketu.

Převzato z časopisu FOOD DRINK BRNO → shop.pocketmedia.cz/predplatne