Jolana Havelková & Kateřina Závodová: Obydlené pohlednice, 2019. Foto: Dům umění města Brna

Dům umění města Brna je opět otevřen pro veřejnost. Navštívit můžete prodlouženou výstavu Martina Zeta Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety v budově na Malinovského náměstí. Od 9. června bude v brněnském Domě pánů z Kunštátu k vidění také unikátní výstava s názvem Šest pohlednic, která představí stejnojmenný projekt fotografky Jolany Havelkové. Vernisáž se uskuteční 23. června a výstavu bude možné navštívit do 26. července.

Již 25 let oslovuje fotografka Jolana Havelková umělce, umělkyně, studenty, přátele i náhodné známé k tvůrčí reakci na šest stejných pohlednic s motivem jedné z jejích černobílých fotografií. Na počátku byla spontánní akce, kdy začala rozdávat nedokonale vytištěné pohlednice kolemjdoucím na kolínském náměstí ve snaze je recyklovat, vdechnout jim nový život. S postupem let se tato aktivita, inspirovaná uměním mail-artu, proměnila v ojedinělý umělecký počin nečekaného rozsahu. Kromě umělců a umělkyň se do akce zapojili například i účastníci arteterapeutického kurzu. Výstava v Domě pánů z Kunštátu představí díla více než 150 autorek a autorů, kteří různými způsoby na šest pohlednic reagovali. K vidění zde budou fotografie, koláže, kresby, malby, asambláže, objekty, ale také partitury, texty či videa. Pohlednice, které pro Jolanu Havelkovou ztratily původní význam, se tak pro další autory a autorky staly podnětem, inspirací, návodem, matricí, podkladem ke vzniku artefaktů nových. Prostřednictvím pohlednice jako média předávání zpráv je tematizována nejen korespondence, ale také mezilidská komunikace jako taková, vytváření vztahů a vzájemných vazeb.

9/6–26/7

Šest pohlednic

Dům pánů z Kunštátu

Dominikánská 9

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne