Cestující se pomalu vrací do tramvají, trolejbusů i autobusů. Foto: DPMB

Vážení občané Brna, naši cestující. Uplynulé týdny byly velmi náročné. Nikdo z nás nevěděl, do jaké situace vstupujeme, jak je vážná a jak dlouho jí budeme čelit. Bylo třeba přijmout opatření pro ochranu vás, našich cestujících, ale i zaměstnanců DPMB, na kterých závisí fungování městské hromadné dopravy v Brně.

Jsem přesvědčen, že se nám to společně zodpovědným přístupem podařilo. Zatímco ještě před pár týdny jezdily naše vozy skoro prázdné, v posledních dnech jsme svědky mírného, ale konstantního návratu cestujících. To mě osobně naplňuje optimismem, že bude už jen lépe. Rád bych vám proto poděkoval za vaši ohleduplnost, zodpovědnost a trpělivost, kterou jste při zavádění a dodržování přijatých opatření projevili. Děkuji také za podporu, které se nám a našim zaměstnancům od vás dostává. Vážíme si vaší přízně, toho, že ve schopnosti Dopravního podniku města Brna vkládáte důvěru a vracíte se k našim službám. Věřte, že děláme a i v budoucnu budeme dělat maximum pro zachování bezpečné a fungující hromadné přepravy v Brně. Ztráty, se kterými se budeme muset vyrovnat, jsou obrovské. Jen během prvních dvou měsíců jsme na tržbách z jízdného přišli téměř o 50 milionů korun a toto číslo není konečné. Pevně však věřím, že najdeme způsob, jakým se s nimi vypořádat, aniž by to znamenalo větší zásah do podoby městské hromadné dopravy v Brně tak, jak jste na ni zvyklí.

 

Ing. Miloš Havránek
generální ředitel DPMB, a.s.

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne