Ghettofest je festivalem, který spojuje. Foto: Radim Dibdiak

Devátý ročník multižánrového pouličního festivalu Ghettofest, který se tradičně koná v lokalitě nazývané brněnský Bronx či ghetto, se letos uskuteční až v sobotu 27. června. Jeho původní datum konání pořadatelé posunuli o tři týdny kvůli bezpečnosti všech návštěvníků i vystupujících.

Za speciálních bezpečnostních opatření proběhne festival, jenž se snaží setřít pomyslné hranice mezi vyloučenou oblastí brněnského Bronxu a zbytkem města. Návštěvníky z obou částí Brna nabádá ke společnému setkávání, vyvracení stereotypů a toleranci. Pomocí uměleckých, sociálních a komunitních aktivit usiluje o změnu vnímání lokality jako sociálně vyloučené oblasti a vnáší jí i určitý estetický rozměr. Ghettofest láká na koncerty různých hudebních žánrů, komentované prohlídky, scénická čtení, taneční vystoupení či workshopy za dobrovolné vstupné. Uvedené informace jsou aktuální k datu uzávěrky červnového čísla. Doporučujeme sledovat web nebo Facebook festivalu.

26–27/6

Ghettofest 2020

Tripitaka, Barvy brněnského Bronxu

oblast brněnského Bronxu

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne