Vizualizace nové podoby Palackého náměstí. Foto: Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler

Park a umístění poblíž radnice, kostela či areálu bývalého pivovaru dělají z Palackého náměstí v Řečkovicích ideální místo pro setkávání. Po letech příprav se prostor dočká revitalizace.

Na rekonstrukci Palackého náměstí přispělo téměř dvanácti miliony město Brno, které už na konci minulého roku upravilo silnici volně navazující na prostranství před kašnou a kostelem. Dosavadní nebezpečný přechod pro chodce byl přesunut z nechvalně známé zatáčky do napřímené přehlednější části komunikace.

„Na tyto práce navážeme letos, kdy za přibližně 16 milionů korun vybudujeme nové plochy pro pěší a nové lavičky k posezení, a to při maximálním zachování stávajících stromů. Na místě současné asfaltové plochy a pískovišť vznikne navíc úplně nové dětské hřiště a v místě objektu bývalé hasičky přes 20 parkovacích míst,“ vysvětlil Marek Viskot, starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Pohodlnější odpočinek i parkování

Projektová dokumentace vychází ze studie Atelieru zahradní a krajinářské architektury, jejímiž autory jsou Zdenek Sendler a Lýdie Šušlíková. Návrh měl za cíl koncepčně zpracovat celý prostor Palackého náměstí. Vedle funkce odpočinkové a rekreační (dětské hřiště, možnost posezení) či estetické (revitalizovaný park a parková zeleň má nový prostor pomoci i s pohodlnějším parkováním. V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, který by měl být znám na přelomu června a července. Zahájení prací se předpokládá v srpnu. Podle Viskota občané oceňují například ponechání dětského hřiště a citlivé zasazení parkovacích míst.

„Plusové body si připsal také návrh sjednotit dlažbu na silnici vedoucí před kostelem a dlažbu nového parkoviště s cílem dodat celému prostoru jednotný ráz,“ doplnil Viskot.