Ze Zprávy o stavu města – průměrná cena bytu. Foto: www.data.brno.cz

 

Dle Zprávy o stavu města, zveřejněné v druhé polovině května na webu data.brno.cz, vzrostla cena brněnských bytů od roku 2015 o 82 %, cena nájemného pak o 41 %. Epidemie podle odborníků a realitních kanceláří ceny dolů dlouhodobě nestáhne, poptávka je totiž stále obrovská.

Průměrná cena bytu velkého 60 m² k 31. 12. 2019 činila 4 482 148 Kč. Naděje na markantní propad cen bytů způsobený koronavirovou krizí se ukazují jako liché. Za ty, kterých se situace ekonomicky dotkla natolik, že odřeknou původně plánovanou koupi, se totiž velmi rychle najde jiný zájemce. Není tedy důvod s cenou klesat, poptávka je koronaviru navzdory stabilní.

Jiná situace panuje u nájmů. Průměrná cena nájemného na 60 m² velký byt byla před krizí 14 897 Kč měsíčně, mírný propad realitní kanceláře evidují, ale zřejmě jde jen o chvilkovou záležitost, nikoli dlouhodobý trend. „Zaznamenali jsme od poloviny března 2020 pokles cen pronájmů bytů v Brně cca o 10–15 %. Poptávka po pronájmech bytů se snížila v koronavirové situaci, nyní se opět zvýšila. Prodeje již nyní fungují jako před koronavirovou krizí. Jen dražší nemovitosti v okolí Brna stagnují,“ uvedla Lenka Bednářová, jednatelka společnosti BRAVIS REALITY s.r.o.

Ze Zprávy o stavu města – průměrná cena pronájmu. Foto: www.data.brno.cz

Zda koronavirus nějak ovlivnil poptávku po městských bytech, jsme ze zeptali Pavly Marešové, vedoucí Bytového odboru Magistrátu města Brna.

„Dle sdělení městských částí s největším bytovým fondem byla poptávka po pronájmu obecních bytů  buď stejná či menší, což je však zřejmě spojeno s tím, že úřady po dobu nouzového stavu fungovaly pouze omezeně a i lidé odkládali vyřizování svých úředních záležitostí na pozdější dobu,“ vysvětlila Marešová.

Co se týče městských bytů, mají občané nyní možnost zjistit všechny dostupné informace na nově otevřeném Kontaktním místě pro bydlení na Malinovského náměstí 3. „Nové pracoviště je určené nejen pro lidi v bytové nouzi, ale v širším slova smyslu pro všechny zájemce o městské bydlení. Na jednom místě získají informace o možnostech napříč městskými částmi, a i když tu nebude možné žádosti o byt spravovaný městskou částí přímo podat, ušetří to několik cest na různé úřady, kam by se lidé přišli zeptat, co jako uchazeči o byt musejí vyplnit nebo doložit,“ řekl náměstek primátorky pro oblast bydlení Jiří Oliva.

Na pracovišti nového Kontaktního místa pro bydlení budou k dispozici jak pracovníci bytového odboru, tak sociální pracovníci. Lidé budou moci využít i služeb právníka. Foto: Magistrát města Brna