Výročí a jeho oslavy nás čekají za dva roky. Foto: Pocket media/Ivo Dvořák

V lednu letošního roku podepsal Jihomoravský kraj, město Brno a Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina memorandum o spolupráci při přípravách oslav Mendelovy „dvoustovky“ v roce 2022. Ke spolupráci nyní přistoupily také některé brněnské vysoké školy, Ministerstvo kultury ČR a Moravské zemské muzeum. Vypadá to tedy na velkou party.

„Oslavy výročí narození tak významné osobnosti, jakou Gregor Johann Mendel bezesporu byl a stále je, se neobejdou bez široké skupiny partnerů. Připojením dalších subjektů se tak rozšiřují možnosti vzpomínkových a osvětových akcí v rámci připravovaného programu,“ říká brněnská primátorka Markéta Vaňková. K memoradnu se tento týden připojila Mendelova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, Moravské zemské muzeum i Ministerstvo kultury.

Koordinací projektu byl radou města pověřen Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno. Zeptali jsme se ho, jak se s rolí sžívá.

Jednak to bude fůra práce – a to já mám rád, jednak příležitost potkat se s řadou úžasných lidí. Což už se ostatně děje už teď,“ odpověděl Dušek.

Že budou oslavy zřejmě velkolepé, naznačuje i náměstek primátorky Tomáš Konečný. „Přistoupením výše uvedených subjektů k memorandu se jen potvrzuje, že plánované oslavy budou důstojnou připomínkou vědce a genetika se světovým přesahem. S Ministerstvem kultury ČR budeme řešit možnosti vícezdrojového financování,“ uvedl Koláčný.