Foto: Muzeum Brněnska

Dejte prostor své fantazii a kreativitě a zapojte se do soutěže, kterou pro děti, žáky a studenty vyhlašuje Podhorácké muzeum k hlavní výstavě letošní sezóny Staré pověsti české a moravské. Svá výtvarná nebo literární díla inspirovaná našimi národními i regionálními pověstmi můžete zaslat muzeu na e-mail i.ochrymcukova@mbrn.cz až do 20. října. Vybrané práce se stanou součástí výstavy a jejich autoři získají odměnu. Do předmětu zprávy uveďte „Soutěž – pověsti“ a nezapomeňte připsat jméno a rok narození autora.

soutěž probíhá do 20/10

Podhorácké muzeum

Porta coeli 1001, Předklášteří

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne